Zezwolenie na kwdrynacje Mszy św. w uroczystości okresu Bożego Narodzenia
18 grudnia 2020
Zezwolenie na kwdrynacje Mszy św. w uroczystości okresu Bożego Narodzenia

DEKRET

W ślad za dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 16 grudnia 2020 roku, Prot. N. 597/20, zezwalam prezbiterom przebywającym na terenie diecezji kaliskiej na sprawowanie czterech Mszy świętych w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego bieżącego roku liturgicznego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951 KPK.

 

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej

 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 18 grudnia 2020 roku
L.dz. Adm. Ap.-99/2020