Zmarł śp. ks. Janusz Torbus
20 kwietnia 2021

W dniu 19 marca br. zmarł ks. Janusz Torbus.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w parafii Sączów (diecezja sosnowiecka) w sobotę 24 kwietnia br.

Msza św. popogrzebowa w kościele parafialnym o godz. 15.00. 

Ze względu na stan epidemii uroczystość pogrzebowa odbędzie się z zachowaniem obowiązujących limitów udziału osób w zgromadzeniach liturgicznych.

Zmarłego Kapłana polecajmy Miłosierdziu Bożemu...