TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Znak naszego zbawienia

Znak naszego zbawienia

Od ponad 20 lat przy Jubileuszowym Krzyżu wiosną na wspólnej modlitwie pod przewodnictwem Ks. Biskupa gromadzi się młodzież, a jesienią wierni z diecezji kaliskiej. Obecnie Góra Krzyża jest też miejscem odwiedzanym przez cały rok przez liczne grupy pielgrzymów i indywidualnych pątników. Przybywają tutaj też całe rodziny, by prosić o siłę potrzebną do pokonywania trudności w codziennym życiu.

Jednym z urokliwych miejsc diecezji kaliskiej jest porośnięty lasami pagórkowaty teren południowej części Wielkopolski. To najwyższe wzniesienie, nazywane Kobylą Górą, liczy 284 metry nad poziom morza. Właśnie w tym miejscu 20 lat temu stanął Jubileuszowy Krzyż, a było to dokładnie 7 maja 1999 roku.

Krzyż na Rok Jubileuszowy

Metalowy krzyż o wysokości 20 metrów postawiono w miejsce stojącego tam wcześniej krzyża brzozowego. Pierwszy, drewniany krzyż stanął na wzgórzu dzięki proboszczowi parafii w Parzynowie ks. Jerzemu Żurawskiemu (dziś już nieżyjącemu), ale mijający czas i warunki atmosferyczne odcisnęły na brzozowym krzyżu swoje piętno. Kolejny proboszcz parzynowskiej parafii ks. Mirosław Litwinowicz wpadł na pomysł, aby zastąpić drewniany krzyż metalowym. Zbliżał się Rok Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, a więc była to dobra okazja, aby zrealizować pomysł. Do Proboszcza zgłosił się pochodzący z Parzynowa Piotr Duczmal, ówczesny dyrektor ds. marketingu „Trasko Stal” w Ostrowie Wielkopolskim, który zaproponował wykonanie krzyża i stał się z koordynatorem jego budowy. Wykonaniem projektu i dokumentacji krzyża zajęło się Biuro Projektów „Trasko Stal” pod kierownictwem mgr inż. Manfreda Frejno i we współpracy mgr inż. Justyny Kozłowskiej. Informacje o budowie krzyża pojawiły się w mediach, m.in. w naszym „Opiekunie”. Zaowocowało to tym, że na konto budowy krzyża zaczęły wpływać pieniądze z całej Polski. Wpłacali je także okoliczni mieszkańcy, strażacy, przedstawiciele władz samorządowych, pielgrzymi z Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej, którzy co roku na trasie pielgrzymowania uczestniczą we Mszy św. w Parzynowie oraz firma „Trasko Stal” i inne firmy z nią współpracujące.

Niestety, pomysł budowy krzyża miał też swoich przeciwników. W Parzynowie pojawiły się plakaty przeciwko postawieniu krzyża, a lokalna prasa zamieściła artykuły, w których wypowiadali się przeciwnicy, podnosząc przede wszystkim argument, że parafii nie stać na postawienie krzyża. Od początku jednak było wiadomo, że będzie to dzieło zrealizowane dzięki wielu ludziom z całego kraju i stanowić będzie swoiste wotum za dar wiary na polskich ziemiach. – Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że nigdy krzyż, który pojawia się w jakimś miejscu nie jest czymś obojętnym, ale staje się dla jednych znakiem zbawienia i uzdrowienia, a dla innych znakiem sprzeciwu – zauważa ks. dr Marcin Wiśniewski, który opowiada o historii powstania krzyża.

Góra Krzyża

Ostatecznie w piątek, 7 maja 1999 roku, Jubileuszowy Krzyż stanął na najwyższym wzniesieniu Wielkopolski. Krzyż ma 20 metrów wysokości i waży ponad 10 ton, a rozpiętość jego ramion wynosi 10,2 metra. Dwa dni później przy nowym krzyżu zostało odprawione pierwsze nabożeństwo majowe, podczas którego rozsypano pod krzyżem ziemię przywiezioną z Ziemi Świętej, z pobliża Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Odtąd zaczęły się już nie rajdy i wycieczki turystyczne na Kobylą Górę, ale pielgrzymki na górę, która na mocy listu pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierały ogłaszającego Rok Jubileuszowy w naszej diecezji, otrzymała nazwę Góry Krzyża Jubileuszowego. 

Warto wspomnieć też datę 29 września 1999 roku, kiedy to przedstawiciele budowniczych krzyża, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra, wręczyli papieżowi Janowi Pawłowi II pamiątkowy medal wykonany przez prof. Józefa Stasińskiego, na którym znalazły się papieskie słowa: „Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość” oraz wizerunek Krzyża Jubileuszowego i poprosili o błogosławieństwo dla krzyża i dla osób przychodzących do niego. Papież spełnił tę prośbę i własnoręcznie podpisał się pod tekstem błogosławieństwa 1 listopada 1999 roku. Błogosławieństwo papieskie znajduje się obecnie w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II.

Miejsce modlitwy

W Niedzielę Palmową, 16 kwietnia 2000 roku odbyło się pierwsze Diecezjalne Spotkanie Młodzieży. Przybył na nie ks. biskup Stanisław Napierała, który podczas Mszy św. z udziałem licznie zgromadzonych wiernych poświęcił nowo postawiony krzyż. Należy dodać, że dekret Ks. Biskupa Ordynariusza z 14 kwietnia 2000 roku nadał Górze Krzyża rangę miejsca uzyskiwania odpustu jubileuszowego.

Od tej chwili w każdą Niedzielę Palmową odbywa się przy Krzyżu Jubileuszowym spotkanie młodzieży z całej diecezji, a w niedzielę po święcie Podwyższenia Krzyża spotkanie diecezjan. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2003 roku bp Stanisław Napierała wmurował i poświęcił kamień z Grobu Pana Jezusa, który znajduje się odtąd przy krzyżu, a sprowadził go z Jerozolimy nieżyjący już ks. prałat Jan Śliwański. W 2005 roku obok krzyża stanął Dzwon Jana Pawła II, który 18 września poświęcił pierwszy Biskup kaliski. Odtąd dzwon bije codziennie o godz. 15.00, w godzinę śmierci Chrystusa na krzyżu, Godzinie Miłosierdzia oraz w soboty o 21.37, w dzień i godzinę śmierci Jana Pawła II.

Piętno mijającego czasu i na metalowym krzyżu odcisnęło swoje ślady. Obecny opiekun miejsca ks. Marcin Wiśniewski podjął starania, by krzyż poddać gruntownej renowacji. Dzięki ofiarności wielu dobrych ludzi udało się przeprowadzić prace konserwatorskie, a przypadający w 2014 roku jubileusz 15-lecia obecności krzyża na najwyższym wielkopolskim wzniesieniu, stał się ku temu wspaniałą okazją. 14 września 2014 roku bp pomocniczy Łukasz Buzun poświęcił odnowiony krzyż i Bramę św. Jana Pawła II, która uświadamia wszystkim wchodzącym na teren góry, że jest to miejsce święte oraz szczególnie związane i pobłogosławione przez Papieża Polaka. Rok później poświęcony został Dom Rekolekcyjny im. św. Jana Pawła II, w którym od niedawna w krzyżu znajdującym się w kaplicy umieszczone są relikwie Krzyża Świętego.

Pomnik Dziecka Utraconego

W tym roku uroczystości na Górze Krzyża rozpoczęła modlitwa różańcowa w intencji wierności ojczyźnie i chrześcijańskim korzeniom oraz adoracja relikwii Krzyża Świętego. O godz. 15.00 wierni odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego, a następnie uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem bpa Łukasza Buzuna, który w homilii przekonywał, że krzyża trzeba wciąż bronić. - Reagujemy w sposób właściwy, gdy Bóg jest obrażany, gdy Kościół jest szkalowany, kiedy wyszydzane są przykazania Boże czy zasady etyki katolickiej. Dobrze jest, gdy w człowieku budzi się zdrowa reakcja pełna odwagi opowiedzenia się po stronie Chrystusa – mówił Duchowny.

Po Mszy św. Ks. Biskup poświęcił Pomnik Dziecka Utraconego. – Na co dzień spotykam wiele rodzin, które zmagają się z doświadczeniem straty swoich dzieci. Potrzebne jest takie miejsce, przy którym można stanąć. Ten pomnik ma na swoim szczycie anioła, który jest znakiem tego, że Bóg jest z nami w trudnych sytuacjach, że przychodzi z pocieszeniem. Anioł jest też takim świadectwem, że istnieje świat świętych. Te rodziny, które straciły swoje dzieci mają w niebie świętych – tłumaczył ks. dr Marcin Wiśniewski.

Tekst i zdjęcia Ewa Kotowska-Rasiak, Opiekun

Powrót do listy