TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej


Ważne miejsca w diecezji kaliskiej

Dom Jana Pawła II - Dom Księży Seniorów

Miejscowość: Ostrów Wielkopolski
Adres:ul. 3 maja 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon:502 788 799


Konto bankowe - PKO Bank Polski S.A.

97 1020 2212 0000 5002 0434 9221

Księża

Ksiądz mgr Leszek Wojtasik - Dyrektor
Ksiądz prałat Franciszek Nawrot - Emeryt
kapelan Jego Świętobliwości, prał. kap. kat.
Ksiądz kanonik mgr lic. Marian Kasprzycki - Emeryt
kan. hon. kap. konkat.
Ksiądz kanonik mgr lic. Marian Błaszczyk
kan. grem. kap. kat.
Ksiądz prałat dr Jerzy Adamczak - Emeryt
kapelan Jego Świątobliwości, kan. emeryt kap. kat.,
członek Kolegium Konsultorów
Ksiądz prałat dr Jerzy Jeżowski
prał. supra numerum kap. kat.
Ksiądz kanonik mgr lic. Tadeusz Pietrzak - Emeryt
kan. grem. kap. kol.
Ksiądz prałat Stanisław Koza - Emeryt
kapelan Jego Świętobliwości, kan.hon.kap.kat.
Ksiądz kanonik mgr Kazimierz Sobasik - Emeryt
kan. hon. kap. kol.
dekanalny ojciec duchowny
Ksiądz kanonik mgr Robert Barbuziński - Emeryt
kan. hon. kap. konkat.
Ksiądz mgr lic. Paweł Filipiak
Ksiądz kanonik mgr Jerzy Rychlewski - Emeryt
kan. hon. kap. konkat.
Ksiądz mgr Andrzej Kmieciak
Ksiądz prałat Kazimierz Brdęk - Emeryt
kapelan Jego Świątobliwości, kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz mgr lic. Robert Chudy
Ksiądz mgr Karol Zakręt
Ksiądz prałat Zenon Dereszewski - Emeryt
kapelan Jego Świątobliwości, kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz kanonik Józef Zając - Emeryt
kan. hon. kap. kol.
Ksiądz kanonik Marian Dopieralski - Emeryt
kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz kanonik Jan Dwojacki - Emeryt
kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz mgr Tomasz Płóciennik
Ksiądz kanonik Mirosław Grzanka - Emeryt
kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz kanonik Eugeniusz Jakubowski - Emeryt
kan. emeryt kap. kat.
Ksiądz kanonik Stanisław Kraska - Emeryt
kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz kanonik Antoni Krzykos - Emeryt
kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz kanonik Lucjan Kucharski - Emeryt
kan. emeryt kap. kat.
Ksiądz prałat Bogusław Lamenta - Emeryt
kapelan Jego Świątobliwości, kan. emeryt kap. kol.
Ksiądz kanonik Mirosław Łaciński - Emeryt
kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz kanonik Stanisław Ocytko - Emeryt
kan. emeryt kap. konkat.
Ksiądz kanonik Andrzej Patecki - Emeryt
kan. emeryt. kap. konkat.
Ksiądz kanonik mgr lic. Jerzy Siwik - Emeryt
kan. emeryt kap. kol.
Ksiądz kanonik mgr lic. Andrzej Sośniak
kan. hon. kap. konkat.
Ksiądz kanonik mgr Stanisław Stasiak - Emeryt
kan. hon. kap. kat.
Ksiądz Bernard Urbański - Emeryt
Ksiądz mgr Edward Wala - Emeryt
Ksiądz kanonik Zdzisław Wesołowski - Emeryt
kan. hon. kap. kol.
Powrót do listy