TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej


Ważne miejsca w diecezji kaliskiej

Wyższe Seminarium Duchowne - czasowo zamknięte

Miejscowość: Kalisz
Adres:ul. Złota 144, 62-800 Kalisz
Telefon:62 767 24 58

Księża

Ksiądz dr Marcin Załężny
sędzia Sądu Biskupiego, referent ds. prawnych Kurii Diecezjalnej
Ksiądz dr Waldemar Graczyk
wicekanclerz Kurii Diecezjalnej, diecezjalny referent ds. powołań
kierownik internatu ZST,
Ksiądz kanonik mgr lic. Eugeniusz Synowiec
kan. grem. kap. kol.
ekonom diecezjalny, kapelan ks. bpa seniora Stanisława Napierały
Ksiądz mgr Michał Łukaszczyk - Dyrektor Biblioteki
wychowawca w Internacie Technikum im. Świętego Józefa
Ksiądz prałat prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski
prał. supra numerum kap. kol.,
dyrektor Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów Kurii Diecezjalnej
kierownik Zakładu Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu
Powrót do listy