Diecezja Kaliska

Informacje liturgiczne na dzień 11 listopada 2018 roku w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości

W związku z przypadającą w niedzielę 11 listopada br. setną rocznicą odyskania przez Polskę niepodległości Biskup Kaliski Edwrad Janiak polecił, aby w tym dniu o godz. 12.00 zabiły dzwony we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji oraz odśpiewanie dzięczynnego hymnu Te Deum po Komunii Świętej podczas wszystkich lub przynajmniej głównej Mszy św.

Biskup Kaliski Edward Janiak wydał także zgodę, aby w niedzielę 11 listopada br. (32 niedziela zwykła) sprawować Msze św. z formularza "Msza za ojczyznę" z zachowaniem norm i wskazówek liturgicznych zawartych w dokumencie poniżej:


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl