Duszpasterstwo rodzin
09 grudnia 2022

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej (informacja o kursach przedmałżeńskich, poradniach rodzinnych itd.): 

http://drdk.pl/

 

 

Program duszpasterski – materiały dla rodzin

Materiały dla rodzin przeznaczone są do indywidualnej formacji świeckich. 

Katechezy mają przybliżać wiernym tematykę Kościoła, a jednocześnie umacniać ich więź małżeńską i rodzinną. Ostatecznie ma to prowadzić rodziny do coraz większego zaangażowania się w życie Kościoła – parafialnego i powszechnego.

Rozważania zostały przygotowane na poszczególne niedziele w ciągu całego roku. Każdy miesiąc posiada swoje hasło przewodnie, zaś poszczególnie tematy są jego rozwinięciem. Każdy temat składa się z 3 części: wprowadzenia – najczęściej jest to nauczanie Kościoła na dany temat; „do refleksji” – rozważania pogłębiające nauczania Kościoła oraz „zadanie” -  konkretna propozycja działań.