Sąd Biskupi
03 stycznia 2020

 

Najwyższym Sędzią Diecezji Kaliskiej jest Biskup Kaliski, który wykonuje władzę sądowniczą osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Sądu Biskupiego w Kaliszu.
Sąd Biskupi w Kaliszu jest trybunałem kościelnym I Instancji w sprawach  małżeńskich, spornych i karnych, jakie wpłyną z terytorium Diecezji Kaliskiej zgodnie z przepisami prawa.
Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu jest trybunałem apelacyjnym II Instancji dla spraw rozpatrzonych przez Sąd Biskupi w Kaliszu w I Instancji.

Adres
ul. Widok 80–82
62 800 Kalisz 
el. 62 766 07 25, 62 766 07 24
e–mail: sad_biskupi@diecezja.kalisz.pl  

Czynny:
poniedziałki, wtorki, środy i piątki - godz. 9.00 – 13.00

Sąd Biskupi, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, jest nieczynny w następujące uroczystości i święta kościelne: Objawienie Pańskie (6.I), Ofiarowanie Pańskie (2.II), Triduum Paschalne, Świętego Józefa (19.III), N.M.P. Matki Kościoła, Dzień Zaduszny (2.XI), Niepokalane Poczęcie N.M.P. (8.XII) i Wigilia Bożego Narodzenia (24.XII).

 

Dane do przelewów bankowych:
Sąd Biskupi w Kaliszu
Alior Bank Nr konta:19 2490 0005 0000 4530 1500 3506
Tytuł przelewu: Kowalski / Kowalska (Nazwiska stron procesowych)