TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Kontakt

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy, aby wszelkie sprawy załatwiać w pierwszej kolejności telefonicznie (godz. 9-13), pocztą tradycyjną lub mailowo. 

Adres: 
ul. Widok 80-82, 62 800 Kalisz 
tel. 62 766 78 55, fax. 62 757 15 16  
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl 
www.diecezja.kalisz.pl

Wszelki pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem i adresem do korespondencji. 
 

Kontakt dla mediów:
Rzecznik prasowy 
ks. mgr Michał Włodarski
tel. 510 268 108
e-mail: rzecznik@diecezja.kalisz.pl 

 

Powrót do listy