Grupy Modlitwy Ojca Pio
25 listopada 2022
Grupy Modlitwy Ojca Pio

Grupy Modlitwy zaczęły powstawać w naszej diecezji jako owoc głoszonego Słowa Bożego przez Braci Kapucynów z prowincji krakowskiej w 2006 roku. Do 56 parafii poprzez zaproszenie księży proboszczów dotarło w sumie 9 ojców kapucynów wraz z darem relikwii Świętego Stygmatyka. W kilku z tych parafii powstały wspólnoty nazywane Grupami Modlitwy Ojca Pio.

Gdy 1 lipca 2011 roku ks. Biskup Kaliski Stanisław Napierała powołał mnie pierwszym diecezjalnym asystentem GMOP, wówczas istniało w diecezji 7 zawiązanych wspólnot. Zadaniem moim było stworzyć struktury tych wspólnot oraz powołać nowe - do modlitwy i służby bliźnim, zwłaszcza potrzebującym.

Obecnie w diecezji istniej 38 wspólnot modlitewnych, które działają w parafiach pod duchową opieką swoich kapłanów. Kondycja tych wspólnot jest różna, przede wszystkim zależy od zaangażowania księży proboszczów i księży opiekujących się grupami.

Dotychczas, grupy oprócz spotkań modlitewnych i działań charytatywnych w parafiach, spotykali się corocznie na diecezjalnych spotkaniach w Wołczynie (gdzie pracują duchowi synowie o. Pio - oo. Kapucyni), ogólnopolskich, czerwcowych czuwaniach nocnych w  Krakowie Łagiewnikach, kongresach odpowiedzialnych za grupy w Tenczynie (między Krakowem i Zakopanym u oo. Kapucynów), a także na Górce Przeprośnej i Jasnej Górze (we wrześniu). Grupy także uczestniczą w pielgrzymkach do Pietrelciny i San Giovanni Rotondo, do miejsc związanych z życiem Ojca Pio.

Za każde dobro realizujące się w Kościele poprzez Grupy Modlitwy Ojca Pio - Bogu niech będą dzięki!

ks. Krzysztof Śliczny
asystent Grup Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej