Kuria Diecezjalna
14 września 2023

Adres: 
ul. Widok 80-82, 62 800 Kalisz 
tel. 62 766 78 55, fax. 62 757 15 16  
e-mail: kuria@kalisz.opoka.org.pl 
www.diecezja.kalisz.pl

Wszelkie pytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi należy przesyłać w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem i adresem do korespondencji. Kancelaria Kurii Diecezjalnej nie prowadzi korespondencji urzędowej drogą elektroniczną.

Czas urzędowania: 
poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do godz. 13.00 

Numery kont: 
PKO BP O/Kalisz: 98 1020 2212 0000 5002 0024 1059 
SANTANDER O/Kalisz: 26 1090 1128 0000 0000 1201 5741

Wikariusz generalny 
bp dr Łukasz Buzun 

Wikariusze biskupi
ks. prałat dr Zbigniew Cieślak - ds. administracyjnych (urzęduje w Kurii we wtorki i czwartki godz. 9.00 - 13.00 tel. 729 962 747)
ks. kanonik mgr. lic. Paweł Guździoł - ds. duszpasterskich (urzęduje w Kurii w poniedziałki i piątki godz. 9.00 - 13.00)

Delegat Biskupa Kaliskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży 
ks. kanonik mgr lic. Bogumił Kempa 
tel. 62 766 07 22, kom. 501 944 748
e-mail: ksiadzdelegat@diecezja.kalisz.pl

mgr Ewa Węgier-Szewczyk
kom. 601 493 992
e-mail: delegat@diec.pl

Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
ks. dr Marcin Załężny
e-mail: daneosobowe@diecezja.kalisz.pl