Apostolat "Margaretka"
23 stycznia 2023

Apostolat modlitwy za kapłanów „Margaretka” Diecezji Kaliskiej 

Historia Ruchu:                           

„Margaretka” jest Bożym dziełem. Nazwa pochodzi od imienia Margaret O'Donnell, dziewczyny, która w wieku 13 lat, zaraziła się chorobą Heine-Medina i była całkowicie sparaliżowana. Swoją chorobę przyjęła jako powołanie, dlatego wielu kapłanów, kleryków i świeckich przybywało do niej, by prosić ją o modlitwę. Skuteczność jej modlitwy stała się inspiracją dla Louise Ward, która znała osobiście Margaret i 1 sierpnia 1981r. w Aylmer, Quebec, w Kanadzie założyła Ruch Margaretek, przy aprobacie miejscowego biskupa.

Logo apostolatu:

Logiem Apostolatu jest margaretka, czyli polny kwiat. Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym, wybranym przez siebie dniu tygodnia.

Cele Apostolatu:

 • - modlitwa za wybranego kapłana
 • - troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
 • - współpraca między kapłanami i świeckimi
 • - wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

 

Modlitwa:

Każda z 7 osób tworzących „Margaretkę” modli się raz w tygodniu modlitwą „O Jezu Boski Pasterzu” plus Koronka Pokoju (Wierzę w Boga, 7 razy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu), albo 1 dziesiątka Różańca lub Koronka do Bożego Miłosierdzia. Ważne, aby 7 osobowa grupa tworząca „Margaretkę” modliła się jednakową modlitwą. 

Istnieje kilka sposobów otrzymania blankietów:

 • W naszej diecezji:

- u p. Jadwigi Adamczyk (kontakt poniżej)

- u ks. Łukasza Pondla (kontakt poniżej)

 • W centrali duszpasterstwa krajowego:

- Małgorzata Kuś (506 653 823) lub mailowo: malgorzatakus@poczta.fm

W naszej diecezji jest prowadzona Księga założonych „Margaretek”, dlatego zakładając nie zapomnij nas o tym poinformować (kontakt poniżej).

Zadania osoby tworzącej „Margaretkę”:

 • - Znalezienie 7 osób chętnych do utworzenia „Margaretki”
 • - Skontaktowanie się z wybranym księdzem, którego pragną omodlić
 • - Przekazanie informacji do diecezjalnego duszpasterza
 • - Podtrzymywanie jedności między grupą modlących się osób, a spotkaniami na szczeblu diecezjalnym

 

Wręczenie „Margaretki” kapłanowi

Grupa 7 osób tworząca „Margaretkę” powinna skontaktować się z objętym modlitwą kapłanem i wspólnie ustalić formę jej wręczenia. Przyjęciu „Margaretki” warto nadać uroczystą formę, gdyż integruje to i mobilizuje grupę do gorliwej modlitwy i jest świadectwem dla innych. 

Każdy dzień jest dobry, jednak zachęcamy, aby czynić to w dni świąteczne, np. święta Maryjne, uroczystości Kościelne lub kapłańskie jubileusze, imieniny, lub pielgrzymki. Jeśli to możliwe, grupa siedmiu osób uczestniczy we Mszy świętej i po Komunii św. składa przyrzeczenie. Optymalną sytuacją jest, gdy omadlany kapłan sprawuje w intencji nowopowstałej „Margaretki” Mszę św., podczas której przyjmuje przyrzeczenie modlitwy. Jest na ten cel przygotowany obrzęd, który wysyłamy wraz z blankietami. Tekst przysięgi składanej przez członków nowej „Margaretki”:

W ramach Apostolatu Modlitwy za Kapłanów / przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie / uroczyście przyrzekam / modlić się w intencji ks. (imię) / w wybranym dniu tygodnia / do końca jego życia. / Tak mi dopomóż / Boże w Trójcy Jedyny / Maryjo Matko Kościoła / i wszyscy święci. Amen.

Uwagi szczegółowe:

 • Ta sama osoba może należeć do kilku „Margaretek”, modląc się np. danego dnia za kilku kapłanów, tylko ważne, aby za każdego z nich odmówić całą modlitwę przypisaną do danej „Margaretki”.
 • Wraz ze śmiercią księdza po ludzku „Margaretka” może się rozpaść. Według Louise Ward jest podobnie jak w przyrodzie, gdy znika serce kwiatu, płatki spadają na ziemię i nie ma już „Margaretki”. Jednak patrząc od strony duchowej modlitwa jest nam potrzebna i za życia i po śmierci. Więc zachęcamy, by osoby tworzące „Margaretkę” nawet po śmierci pamiętały o swoim kapłanie i modliły się dla niego o wieczność.
 • Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to można zastąpić go inną osobą, jednakże nie jest to obowiązkowe, gdyż wierzymy w tajemnicę świętych obcowania.

 

Program formacyjny Apostolatu modlitwy za kapłanów „Margaretka” w Diecezji Kaliskiej

1 września 2022 – 31 sierpnia 2023

Temat przewodni : „Tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym”

 

 1. Formacja na poziomie krajowym:

8 października 2022 r. - Ogólnopolska pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Łagiewnik

4 marca 2023 r. – Ogólnopolska pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

Program: 9.30 – przywitanie, Różaniec (Pierwsza sobota miesiąca), Konferencja, 12.00 – Msza św., 13.30-14.30 – Przerwa, 14.30 – Nabożeństwo do św. Józefa, Koronka do Bożego Miłosierdzia.

29 kwietnia 2023 r. – Ogólnopolska pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Niepokalanowa.

10 czerwca 2023 r. – Ogólnopolska pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

 1. Formacja na poziomie diecezjalnym: 

9-11 września 2022 – rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu. 

13 września 2022r. – II Diecezjalna Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do Sanktuarium Matki Bożej w Kotłowie. 

22 października 2022 r. – Spotkanie formacyjno-modlitewne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (ul. Złota 144). Rozpoczęcie o godz. 15.00.

4 marca 2023 r. – Spotkanie formacyjno-modlitewne w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki Apostolatu „Margaretka” do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

24 czerwca 2023 r. – Spotkanie formacyjno-modlitewne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu (ul. Złota 144). Rozpoczęcie o godz. 15.00.

2 lipca 2023 r. –Pielgrzymka Apostolatu „Margaretka” do miejsca Cudu Eucharystycznego w Legnicy w rocznicę wystawienia relikwii.

19-26 sierpnia 2023 r. – Pielgrzymka Maryjna wraz z rekolekcjami w drodze w nadwiślańskiej i roztoczańskiej krainie.

 

 1. Przyjazd do parafii:
 •  
 • Gdyby jakiś duszpasterz był zainteresowany założeniem w parafii „Margaretki” jesteśmy otwarci, czy to w ramach niedzielnych Mszy, czy też jakiegoś wieczoru duszpasterskiego przyjechać i opowiedzieć o Apostolacie modlitwy za kapłanów.
 •  

Kontakty:

Ks. dr Łukasz Pondel – opiekun duchowy Apostolatu „Margaretka” Diecezji Kaliskiej

ul. Złota 144, 62-800 Kalisz

e-mail: pondelos@op.pl

tel. kont. 793 793 942

Jadwiga Adamczyk – koordynator Apostolatu „Margaretka” w Diecezji Kaliskiej 

tel. kont. 660 375 142