Pozostałe Instytucje
05 lutego 2020

DIECEZJALNE CENTRUM „PRO FAMILIA” 
Adres: 
ul. Harcerska 1A, 62-800 Kalisz, tel. 62 502 54 34 
Fundusz Pro Familia: 
BZ WBK S.A. O/Kalisz: 94 1090 1128 0000 0000 1202 2083 
Dyrektor : 
ks. prałat Leszek Szkopek 

DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ 
Adres: 
ul. Widok 80–82, 62–800 Kalisz, www.akcjakatolicka.kalisz.pl
Konto: 
SGB Bank SA O/ Ostrów Wlkp. 53 1610 1032 0062 9269 2000 0001 
Prezes: 
Robert Lis 
Diecezjalny asystent kościelny:
ks. prałat dr Sławomir Kęszka 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 
Adres:
ul. Widok 80–82, 62–800 Kalisz,  www.ksm.kalisz.pl
Diecezjalny asystent kościelny: 
ks. mgr Mateusz Klaczyński


ZWIĄZEK CHÓRÓW KOŚCIELNYCH DIECEZJI KALISKIEJ 
Adres: 
ul. Widok 80–82, 62–800 Kalisz 
Prezes: 
ks. kanonik Jacek Paczkowski 

DIECEZJALNA SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI pw. ŚWIĘTEJ RODZINY 
Adres: 
ul. Grabowska 212, 63-400 Ostrów Wlkp., tel. 62 735 63 69, 
e-mail: snekalisz@gmail.com 
Dyrektor: 
ks. kanonik Dominik Wodniczak

INSTYTUT TEOLOGICZNY DIECEZJI KALISKIEJ 
przy Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie 
Adres: 
ul. Złota 144, 62–800 Kalisz 

DIECEZJALNE STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO 
Adres: 
ul. Harcerska 1A, 62–800 Kalisz, tel. 62 502 54 34 
Dyrektor: 
ks. prałat Leszek Szkopek

STUDIUM DUCHOWOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
Adres: 
ul. Złota 144, 62–800 Kalisz 
Dyrektor:
ks. prałat dr Jerzy Jeżowski, 
kom 604 993 581 

STUDIUM PASTORALNE DLA KSIĘŻY 
Adres: 
ul. Złota 144, 62-800 Kalisz 
Dyrektor:

Sekretarz:
ks. mgr Aleksander Piekielny, e-mail: oliko1@poczta.onet.pl 
Rada programowa:
ks. prałat dr Jacek Plota 
ks. prałat dr Dariusz Smolnik 


POLSKIE STUDIUM JÓZEFOLOGICZNE W KALISZU
Adres: 
ul. Złota 144, 62–800 Kalisz, www.jozefologia.pl
Prezes:
ks. prałat dr Andrzej Latoń 
Wiceprezesi: 
ks. prałat dr Jacek Plota 
ks. prałat mgr lic. Paweł Kostrzewa 
Sekretarze:
ks. prałat mgr Leszek Szkopek 
ks. kanonik mgr lic. Andrzej Antoni Klimek 

CENTRUM JÓZEFOLOGICZNE W KALISZU
Adres: 
ul. Złota 144, 62–800 Kalisz, tel. 62 767 12 06 
Konto:
PKO BP O/Kalisz 06 1020 2212 0000 5902 0290 0462 
Dyrektor:
ks. prałat dr Andrzej Latoń