Caritas Diecezji Kaliskiej
05 lutego 2020

Adres: 
ul. Prosta 1a
62–800 Kalisz
tel. 62 757 36 83, fax. 62 760 14 66 
e-mail: kalisz@caritas.pl
www.kalisz.caritas.pl 

Konto: 
ING Bank Śląski O/Kalisz: 15 1050 1201 1000 0022 7106 5233 

Dyrektor: 
ks. kanonik mgr lic. Piotr Kowalek

Z-ca Dyrektora: 
ks. mgr Łukasz Skoracki

Komisja nadzorcza Caritas Diecezji Kaliskiej 
ks. kanonik Michał Kieling 
ks. proboszcz Rafał Kopis 
ks. kanonik Jarosław Kołodziejczak

Placówki Caritas 

Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny dla osób z problemem alkoholowym 
i ich rodzin (kobiet i mężczyzn) w tym osób bezdomnych 
ul. Prosta1a, 62-800 Kalisz, tel. 62 757 36 83 

Punkt interwencyjny dla osób bezdomnych 
ul. Prosta1a, 62-800 Kalisz, tel. całodobowy 503 775 545 

Świetlica socjoterapeutyczna Samarytanin 
ul. Stawiszyńska 20 B, 62-800 Kalisz, tel. 508 790 923 

Kaliski Dom Opieki Caritas 
ul. Stawiszyńska 20, 62-800 Kalisz, tel. 62 760 35 86 

Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Kaliskiej im. Św. Józefa 
ul. Klonowa 2, 98-270 Złoczew, tel. 503 068 411, 
e-mail: dpszloczew@gmail.com 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Aniołów Stróżów 
Ostrów Kaliski 59, 62-874 Brzeziny, tel.535 556 440, 
e-mail: pow.ostrowkaliski@caritas.pl 

Dom Bartymeusza Schronisko dla bezdomnych mężczyzn 
Domaniew 2, 98-235 Błaszki, tel. 602 348 377, 
e-mail: bartymeusz@caritas.pl 

Stacja Opieki Caritas - Ostrów Wlkp. 
ul. Raszkowska 39, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 726 083 913, 
stacjaopiekicaritas@poczta.fm 

Stacja Opieki Caritas - Krotoszyn
ul. Farna 10, 63-700 Krotoszyn, 
tel. 62 725 29 03 (biuro parafialne parafii pw. św. Jana Chrzciciela) 

Ostrowskie Centrum Pomocy Caritas 
Schronisko dla kobiet z dziećmi 
ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 603 810 180

Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży 
ul. Ledóchowskiego 8, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

Okna Życia 
ul. Harcerska 1,62-800 Kalisz, tel. 62 767 35 33 
ul. Klasztorna, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 730 23 14 
ul. Gimnazjalna 11/13, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 736 55 29

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem 
ul. Katowicka 10, Słupia p. Kępnem, 63 – 604 Baranów, tel. 609 146 149 
e-mail: osrodek.slupia@caritas.pl 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem 
ul. Katowicka 10, Słupia p. Kępnem, 63-604 Baranów, tel. 62 781 87 82 
e-mail: osrodek.slupia@caritas.pl 

Materiały duszpastersko – liturgiczne 
ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz, 62 766 07 00 

Spółdzielnia socjalna „Imbir” 
ul. Gajowa 60-62, 62-800 Kalisz, tel. 509 537 534 

Spółdzielnia Socjalna „Jaśmin” 
ul. Katowicka 10, Słupia p. Kępnem, 63-604 Baranów, tel.724 306 200 

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Pascha” 
Przedborów 1A, 63-510 Mikstat, tel. 62 731 04 01