Duszpasterstwo Akademickie "Na Piętrze"
25 listopada 2022
Duszpasterstwo Akademickie

Duszpasterstwo Akademickie "Na Piętrze" jest doskonałą przestrzenią formacji, rozwoju i spędzania czasu dla młodych, studentów z terenu miasta Kalisza, ale i całej diecezji. Zrzesza studentów zarówno uczelni kaliskich jak i tych, którzy studiując w innych miastach na co dzień mieszkają w naszej diecezji. To spotkania formacyjne, katechetyczne, wspólne Msze św., adoracje, współorganizacja wydarzeń kulturalnych, wspólne wyjścia do kina czy restauracji, wspólne akcje charytatywne i po prostu przestrzeń do budowania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Od roku akademickiego 2022/2023 przy naszym DA działa także grupa postakademicka (dla ludzi po studiach do 35 roku życia). Skupiamy się wokół Katedry Kaliskiej i Domu Katolickiego przy ul. 3 maja 13 w Kaliszu (na piętrze). 

Duszpasterzem akademickim od 2021 roku jest ks. Paweł Nowacki. 

Kontakt: DA "Na Piętrze", ul. Kanonicka 5 lub kspaweln@gmail.com