Wyższe Seminarium Duchowne - czasowo zamknięte

ul. Złota 144

62-800 Kalisz 

Telefon: 62 767 24 58 
 

Księża

Ksiądz mgr lic. Dariusz Kuliński 

Prefekt Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu - okres propedeutyczny 

Dyrektor Biblioteki WSD w Kaliszu


Ksiądz mgr Przemysław Kaczkowski 

Notariusz Kurii Diecezjalnej

Archiwista Kurii Diecezjalnej

Rzecznik prasowy diecezji kaliskiej


Ksiądz mgr Łukasz Poczekaj 

Dyrektor administracyjny WSD

Kierownik Internatu Technikum im. św. Józefa 


Ksiądz prałat prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski 

Prał. supra numerum kap. kol. 

Dyrektor Wydziału Liturgii i Dyscypliny Sakramentów Kurii Diecezjalnej 

Kierownik Zakładu Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu