Biskup Kaliski Damian Bryl
25 listopada 2019
Biskup diecezjalny

 

 

 

Biskup Damian Bryl

Dewiza biskupia:
Caritas Christi urget nos
(Miłość Chrystusa przynagla nas)

  • urodzony: 10.02.1969, Jarocin
  • święcenia prezbiteratu: 26.05.1994
  • święcenia biskupie: 08.09.2013

 

Funkcje w KEP:

  • Członek Komisji Duchowieństwa
  • Członek Komisji Wychowania Katolickiego
  • Członek Rady ds. Rodziny

 

25 stycznia 2021 roku papież Franciszek mianował bp. Damiana Bryla biskupem diecezji kaliskiej.

Kanoniczne objęcie diecezji kaliskiej nastąpiło 11 lutego 2021 roku. Uroczysty ingres do katedry pw. św. Mikołaja w Kaliszu odbył się 27 marca 2021 roku.

 

 

Adres do korespondencji:
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

Kapelan Biskupa Kaliskiego:
ks. mgr Szymon Rybak
tel. 510 714 921
mail: notariusz@diecezja.kalisz.pl