KOŚCIÓŁ DIECEZJI KALISKIEJ
03 lutego 2020

Diecezja Kaliska została ustanowiona przez św. Jana Pawła II w dniu 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus
patron - św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Zbawiciela 
kościół katedralny pw. św. Mikołaja w Kaliszu 
kościół konkatedralny pw. św Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim


obszar: 10 800 km2
liczba wiernych: 732 000
dekanaty: 33
parafie: 283
                                diecezjalne: 266 
                                zakonne: 17 
duchowieństwo diecezjalne: 529
                               biskupi: 3
                               proboszczowie: 256 
                               administratorzy: 10 
                               wikariusze: 112 
                               emeryci: 68 
                               studenci: 1 
                               pracujący poza granicami kraju: 19 
                               inni: 59 
osoby życia konsekrowanego:
                               księża zakonni: 86 
                               siostry zakonne: 387