Zespół Szkół Technicznych
05 lutego 2020

Adres: 
ul. Złota 144, 62–800 Kalisz
tel. 62 767 12 06 
kom. 604 097 098 
e-mail: sekretariat@technikum.kalisz.pl
www.technikum.kalisz.pl

Internat: 
ul. Złota 144, 62-800 Kalisz, kom. 506 962 791 

Dyrektor: 
ks. dr Adam Kraska 

Wicedyrektor: 
mgr Małgorzata Kasprzycka 

Kierownik internatu: 
ks. Łukasz Poczekaj