Ruch Światło-Życie
14 grudnia 2022
Ruch Światło-Życie

Charyzmat, wizja i początek Ruchu Światło-Życie jest związany ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim. Jego osobiste doświadczenie wiary w celi śmierci i późniejsze pragnienie wcielania w życie postanowień Soboru Watykańskiego II zaowocowało powstaniem całościowej formacji dla ludzi różnego wieku i powołania. Głównym zadaniem jest doprowadzenie każdego człowieka poprzez ewangelizację i formację połączoną z rekolekcjami przeżciowymi do służby Kościołowi.

Ruch Światło-Życie to:

Oaza Dzieci Bożych dla dzieci do VI klasy szkoły podstawowej, gdzie na spotkaniach poznają Jezusa i pogłębiają swoją więź z Bogiem.

Oaza Nowej Drogi dla młodzieży od VI do VIII klasy szkoły podstawowej. To formacja, której tematyka związana jest z tożsamością osoby – wyrażona w haśle „Ja” – i relacją do osoby, dalej, wyrażona w haśle „Ty” (OND I, OND II) oraz skoncentrowana wokół fundamentów chrześcijańskiej wspólnoty – „my” (OND III).

Oaza Nowego Życia dla młodzieży po I klasie szkoły średniej. Formacja deuterokatechumenalna ukazująca drogę Chrystusowego ucznia – „nowego człowieka”. To formacja oazy „nowego” życia, które człowiek otrzymał od Chrystusa jako wielki dar Boga Ojca.

Wspólnoty dorosłych Ruchu Światło-Życie są miejscem duchowego rozwoju dla wszystkich dorosłych niezależnie od ich sytuacji życiowej. Funkcjonują przy parafiach i formacja przebiega zasadniczo co dwa tygodnie.

Domowy Kościół Gałąź Rodzinna Ruchu Światło-Życie jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, skupiającym małżeństwa sakramentalne. Domowy Kościół pomaga małżonkom kochać coraz bardziej Boga i współmałżonka. Celem Domowego Kościoła jest wspólne osiągnięcie świętości przez małżonków oraz stwarzanie środowiska do dobrego wychowywania dzieci w duchu chrześcijańskim. Celem naszej wspólnoty jest życie wieczne dla Ciebie i współmałżonka oraz dla Waszych dzieci.

Diakonie to odpowiedź członków Ruchu na przeżytą formację. Wyraża się ona w konkretnej służbie na rzecz Ruchu, ale także Kościoła, drugiego człowieka i szeroko pojętego świata. Obecnie w naszej diecezji osoby posługują w następujących diakoniach: Życia, Wyzwolenia, Miłosierdzia, Liturgicznej, Ewangelizacji, Komunikowania Społecznego, Muzycznej, Modlitwy, Oaz Rekolekcyjnych. Charakter i sposób funkcjonowania poszczególnych Diakonii jest bardzo różnorodny. 

Wszyscy pragnący włączyć się w Ruch Światło-Życie zapraszamy do kontaktu.

Ks. Daniel Zarębski Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie 
tel. 697 751 822; e-mail: zarebski.daniel@gmail.com

Ks. Michał Pacyna Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła 
tel. 608 351 983; e-mail: mpacyna@poczta.onet.pl

Katarzyna i Piotr Kaniowie Para Diecezjalna Domowego Kościoła
tel. 512 090 012 / 604 943 293; e-mail: kasia.piotr.kaniowie@gmail.com

Diakonia Komunikowania Społecznego Monika i Arek Skoraccy
tel. 660 252 171; e-mail: dks@oaza.kalisz.pl