Wydział Katechetyczny
28 stycznia 2020

Adres:
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz
tel. 62 766 78 55 w. 215
e-mail: wk@diecezja.kalisz.pl
www.facebook.com/katechezadiecezjakaliska

 

Dyrektor
ks. kanonik dr Jarosław Powąska

Diecezjalna doradczyni metodyczna ds. nauczania religii
mgr Małgorzata Chrzanowska
e-mail: malgorzatachrzan@o2.pl

Doradca metodyczny ds. nauczania religii przy ODN w Kaliszu
s. dr Natalia Musidlak 
e-mail: musidlak@go2.pl