Diecezja Kaliska

XIV letni kurs języka migowego


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl