Trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa.św. Sofroniusz, biskup

11.03.2012: Studium Duchowości Chrześcijańskiej

Studium Duchowości Chrześcijańskiej 2012/2013

 

Dane dotyczące Studium

Adres:

ul. Złota 144

62-800 Kalisz

 

Dyrektor: ks. dr Jerzy Jeżowski

ul. Dobrzecka 193

tel. 0-62 767 41 44

e-mail: xjerzyj@diecezja.kalisz.pl

Wykłady odbywają się przy bazylice św. Józefa w Kaliszu

- Pl. Św. Józefa 7.

 

"Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość." 2 P1, 3-7

 

S t u d i u m   D u c h o w o ś c i   C h r z e ś c i j a ń s k i e j 

W każdą ostatnią sobotę miesiąca (wrzesień-czerwiec) godz. 10.00-14.45 wykłady dotyczące następujących zagadnień życia duchowego: 

  • · chrześcijańska wiara i jej rozwój w życiu duchowym;

  • · modlitwa i medytacja chrześcijańska; 

  • · kierownictwo duchowe;

  • · formacja sumienia; 

  • · rola słowa Bożego, sakramentów i Kościoła; 

  • · współczesne zagrożenia dla duchowości chrześcijanina.

Ich podstawę stanowić będzie uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach, różnych formach modlitwy oraz możliwość korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego.

"A jeśli nie wszyscy w Kościele idą tą samą drogą, wszyscy jednak powołani są do świętości i ta sama przypadła im w udziale wiara dzięki sprawiedliwości Pańskiej (por. 2P1,1). " KK 32

 

W a r u n k i  p r z y j ę c i a:

  •  świadectwo szkolne (maturalne)

  •  świadectwo moralności (osoby świeckie)

  •  zgoda przełożonego (osoby duchowne)

 

Plan każdej soboty  

I. 10.00 - 11.00 Na przemian:

-Eucharystia
-Liturgia słowa
-Liturgia Pokutna
-Liturgia Godzin
-Medytacja
-Wykład lub ćwiczenia

 

II. 11.15 - 12.45 Wykład - Podstawowe zagadnienia z teologii duchowości

III. 12.45 - 13.15 Kawa, herbata. 

IV. 13.15 - 14.45 Wykład - wybrane zagadnienia z: 

 

- teologii biblijnej
- dogmatycznej
- moralnej
- fundamentalnej
- liturgiki
- patrologii
- psychologii

V. 15.00 - Możliwość indywidualnych rozmów.

 

Ramowy program wykładów z następujących dziedzin:

 

- ogólny zarys teologii duchowości
- biblijne podstawy życia duchowego 
- wiara odpowiedzią człowieka na Boże słowo
- historia duchowości chrześcijańskiej
- rozwój życia duchowego (nadzieja, miłość)
- teologia życia mistycznego
- teologia modlitwy 
- rozeznawanie duchowe
- zagrożenia życia duchowego
- kierownictwo duchowe
- asceza chrześcijańska
- hagiografia
- duchowość życia sakramentalnego
- duchowość Maryjna
- duchowość męczenników 
- duchowość Ojców pustyni
- wielcy mistycy chrześcijaństwa
- duchowość osób życia konsekrowanego
- duchowość kapłańska
- duchowość rodziny 
- duchowość laikatu 
- duchowość współczesnych ruchów i zrzeszeń katolickich
- teologia dogmatyczna (protologia-otwartość na Boga w człowieku; chrystocentryzm duchowości; trynitarny wymiar duchowości)
- teologia moralna (zwłaszcza zagadnienie sumienia)
- eklezjologia (tajemnica Kościoła; uczestnictwo w życiu Kościoła)
- teologia liturgii
- psychologia (zwłaszcza uwarunkowania osobowościowe)
- filozofia Boga; asceza u filozofów.

 

Wykłady w 5 semestrze 2012/2013

 

29 wrzesień 2012 r.

10.00 – 11.00 – „Święci na drodze chrześcijańskiej świętości” – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – „Św. Józef w przekazie biblijnym” – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – „Św. Józef w życiu duchowym chrześcijanina” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

27 październik 2012 r.

10.00 – 11.00 – „Zjednoczenie z Chrystusem i życie w Nim św. Pawła”– ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – „Świętość według św. Pawła” – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – „Świętość według św. Pawła, cd” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

24 listopad 2012 r.

10.00 – 11.00 – „Homoseksualizm w oczach Kościoła” – Ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – „Byś solą ziemi” program duszpasterski na rok 2013” – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – „Noc ciemna św. Jana od Krzyża - bierna noc ducha” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

29 grudzień 2012 r.

10.00 – 11.00 – Eucharystia

11.15 – 12.45 – Opłatek we wspólnocie

13.15 – 14.45 – „Wcielenie Chrystusa realizacją zbawczego planu Boga wobec człowieka” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

26 styczeń 2013 r.

10.00 – 11.00 – „Zapowiedź męki Chrystusa w wizji proroka Izajasza” – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – „Tajemnica Krzyża w Słowie Bożym” – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – „Duchowość cierpienia” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 


 

Wykłady w 6 semestrze 2012/2013

 

23 luty 2013 r.

10.00 – 11.00 – „Św. Faustyna Kowalska – dane biograficzne” – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – „Życie mistyczne św. Faustyna Kowalskiej” – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – „Św. Faustyna wzorem życia duchowego” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

23 marzec 2013 r.

10.00 – 11.00 – „Tajemnica Zmartwychwstania w Słowie Bożym” – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – „Duchowość paschalna” – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – „Duchowość paschalna, c.d.” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

20 kwiecień 2013 r.

10.00 – 11.00 – „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem Święty” – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – „Święci patronowie na naszej drodze ku świętości” – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – „Nowi błogosławieni diecezji Kaliskiej” – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

11 maj 2013 r.

10.00 – 11.00 – "Duchowość misyjna chrześcijanina" - Ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – "Duchowość misyjna chrześcijanina" cd. - Ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – "Duchowość misyjna chrześcijanina" cd. - Ks. dr Jerzy Jeżowski

 

1 czerwiec 2013 r.

9.00 – Msza św. i zakończenie Studium z rozdaniem dyplomów.

 

Archiwum poprzednich lat ...

 

Rozmowa z ks. dr Jerzym Jeżowskim, dyrektorem Studium Duchowości Chrześcijańskiej, ojcem duchownym oraz wykładowcą teologii duchowości w WSD w Kaliszu.

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK