Wyniki naboru na Partnerów do wspólnej realizacji projektu z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej planowanego przez Diecezję Kaliską
13 stycznia 2022

Wyniki naboru na Partnerów do wspólnej realizacji projektu z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej planowanego przez Diecezję Kaliską
 

W związku z zakończeniem otwartego naboru na Partnerów do wspólnej realizacji projektu z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej planowanego przez Diecezję Kaliską, przeprowadzonego w dniach od 26 listopada do 17 grudnia 2021 r., Diecezja informuje, że otrzymała 4 zgłoszenia, które zostały ocenione pozytywnie pod względem kryteriów formalnych. Na podstawie oceny merytorycznej do wspólnej realizacji projektu partnerskiego wybrano 4 Parafie.
 

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z listą podmiotów wybranych do wspólnej realizacji projektu partnerskiego stanowi załącznik do komunikatu.