Zastosowanie norm Traditionis custodes w diecezji kaliskiej
16 listopada 2021

Biskup Kaliski, realizując dyspozycje zawarte w motu proprio papieża Franciszka, dekretem z dn. 05.11 br., l. dz. 2404/2021, podjął następujące decyzje odnośnie do stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r. w diecezji kaliskiej:

  1. Powołał Duszpasterstwo wiernych korzystających z dawnych form rytu rzymskiego w diecezji kaliskiej
  2. Ustanowił urząd Delegata Biskupa ds. duszpasterstwa wiernych korzystających z dawnych form rytu rzymskiego w diecezji kaliskiej, któremu jednocześnie powierzył opiekę duszpasterska nad wyżej wymienionym duszpasterstwem. Delegatem został mianowany ks. kanonik dr Jarosław Powąska.
  3. Wyznaczył kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu jako stałe miejsce celebracji liturgii według usus antiquior dla wiernych oraz określił dni, w jakie należy sprawować liturgię dla wiernych,
  4. Wezwał kapłanów już celebrujących według Missale Romanum  z 1962 r., do skierowania prośby o pozwolenie na dalsze korzystanie z tego uprawnienia.