Komunikat Rzecznika prasowego diecezji kaliskiej
25 czerwca 2021

Komunikat Rzecznika prasowego diecezji kaliskiej

Diecezja Kaliska informuje o otrzymaniu komunikatu Archidiecezji Poznańskiej w sprawie sygnalizowanych zaniedbań  Biskupa Stanisława Napierały następującej treści:

 

Działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka ,,Vos estis lux mundi'' Stolica Apostolska – w następstwie formalnych zgłoszeń – przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stanisława Napierały w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji kaliskiej.

Po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że tylko w jednym z w/w przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania. 

W związku z powyższym Stolica Apostolska poleciła zasugerować Biskupowi Stanisławowi Napierale: 

    1. wpłacenie, według uznania – z prywatnych środków – odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa; 

    2. nieobecność na publicznych celebracjach lub wydarzeniach.

 

Diecezja przyjmuje do wiadomości decyzję Stolicy Apostolskiej i zastosuje się do niej w tym, co dotyczy funkcjonowania diecezji. Nie jesteśmy upoważnieni do udzielania ewentualnych wyjaśnień czy odpowiedzi dotyczących postępowania, które było prowadzone przez Stolicę Apostolską.

Rzecznik prasowy diecezji kaliskiej

ks. Michał Włodarski