Terminy dodatkowych bierzmowań w katedrze w roku 2021/2022
16 sierpnia 2021

Zgodnie z dotychczasową praktyką w katedrze kaliskiej będzie udzielany sakrament bierzmowania w roku 2021/2022 w następujących terminach:

11 września 2021 roku 

13 listopada 2021 roku 

08 stycznia 2022 roku 

12 marca 2022 roku

14 maja 2022 roku

Dodatkowe bierzmowanie jest przewidziane dla osób, które z różnych powodów wypadły ze zwyczajowego rytmu udzielania sakramentu bierzmowania we własnej parafii. Kandydaci zbierają się w kościele katedralnym w Kaliszu, ul. Kanonicka 5, o godz. 10.00. Osoby kierowane do bierzmowania w katedrze z zasady nie powinny być w wieku szkoły średniej. Te osoby przyjmują sakrament bierzmowania z rówieśnikami we własnej parafii.

Kandydaci do bierzmowania powinni posiadać zaświadczenie zawierające dane osobowe z zapewnieniem o przygotowaniu, podpisane przez Księdza Proboszcza oraz opatrzone pieczęcią parafialną.

                                                                                                                                                                          ks. dr Zbigniew Cieślak

                                                                                                                                                                           Wikariusz Biskupi

Ks. Marcin Papuziński

Kanclerz Kurii