Agresja słowna wobec nauczyciela – jak reagować? Webinarium
31 października 2022

Wydział Katechetyczny oraz Stowarzyszenie Pedagogów "Natan" zapraszają na webinarium pod tytułem Agresja słowna wobec nauczyciela – jak reagować?

Opis szkolenia
cel:  Rozwijanie umiejętności skutecznej reagowania wychowawczego na agresję wobec nauczyciela. 
charakterystyka:  Podstawą pracy jest studium konkretnych przypadków agresji słownej wobec nauczyciela. Przedmiotem pracy są najtrudniejsze sytuacje tego typu – przypadki agresji słownej z użyciem wulgaryzmów . Uczestnicy szkolenia – kierując się zestawem kluczowych pytań – analizują te historie oraz oceniają reakcje nauczycieli. Na podstawie tych analiz i ocen formują wnioski na temat właściwej reakcji na agresję słowną w grupie. 
adresat: nauczyciele wszystkich poziomów nauczania 
korzyści uczestnika:  poznanie i przeanalizowanie konkretnych przypadków reakcji na agresję wobec nauczyciela; rozwój umiejętności analizy i oceny reakcji wychowawczych; precyzowanie przekonań na temat dobrej reakcji wychowawczej w tego typu sytuacjach; możliwość dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz poznanie doświadczeń innych osób.
Program szkolenia  
1. Wprowadzenie. 
2. Studium indywidualnych przypadków. 
3. Studium porównawcze przypadków. 
4. Wnioski. 
forma szkolenia: WEBINAR - szkolenie internetowe w czasie rzeczywistym, na platformie zoom, z wykorzystaniem slajdów prezentujących omawiane treści; uczestnicy są zaproszeni do włączenia się w analizę przypadków, w ocenę reakcji nauczycieli, w formułowanie wniosków; czas trwania szkolenia: do ustalenia 

Szkolenie obejmuje 2 wykłady online po 2 godziny zegarowe. Terminy: 14 i 21 listopada 2022 r., w godz. 19.00-21.00

Zapisy i koszt:
1. wypełnij formularz
2. przelej na niżej podane konto 40 zł.  Przed południem w dzień szkolenia otrzymasz instrukcję logowania na platformie internetowej.  

Zapisy do 12 listopada 2022 r.

Dane do przelewu:
Nr konta 30 1020 2212 0000 5102 0441 2458 
Właściciel: Diecezja Kaliska, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika szkolenie o sporach kulturowych