Akcja "Mój brat Pigmej"
18 sierpnia 2023
Rozpoczęcie akcji „Mój Brat Pigmej”

Diecezja Kaliska we współpracy ze stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje akcję sponsoringu pakietów edukacyjnych, żywieniowych i rolniczych dla Pigmejów w Kamerunie. Akcja ma na celu sfinansowanie rocznej edukacji dla jednej osoby (pakiet „Książka” – koszt 900 zł), wyżywienia (pakiet „Chleb” – koszt 550 zł) lub wyprawki zawodowej (pakiet „Motyka” – koszt 100zł).

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w kameruńskim buszu prowadzi ośrodek zdrowia, szwalnię, katechezę przygotowującą do sakramentów, a także szkołę podstawową dla 300 uczniów i przedszkole dla 130 dzieci. Wielu najmłodszych to Pigmeje, stanowiący tu etniczną mniejszość. Od lat widoczny jest wśród nich wyraźny rozwój w obszarze edukacji. Dziś do szkoły przychodzą nie tylko chłopcy, jak jeszcze kilkanaście lat temu, lecz coraz więcej dziewczynek. Wspomniane placówki prowadzi obecnie siostra Dariusza Dąbrowska CSDP, od 20 lat misjonarka w Kamerunie. Stara się zapewnić tym zdolnym, ale biednym dzieciom edukację, wyżywienie, a czasem też ubrania i obuwie.

Dorośli trudnią się głównie rolnictwem, pracując jako robotnicy najemni. Używają własnych narzędzi, które często są niskiej jakości, co przekłada się na efekt ich pracy i zarobek. Potrzebują więc nowych i trwałych motyk, wideł, łopat.

Zatroskani o dobro dzieci i dorosłych Pigmejów, pragniemy wspomóc ich materialnie. 

Przygotowaliśmy trzy pakiety:

- edukacyjny: podręczniki, przybory szkolne oraz czesne 

- żywieniowy: posiłki w szkole i przedszkolu

- rolniczy: zakup prostych narzędzi do uprawy roli

Przekazując dar materialny, zapewniamy im realne polepszenie warunków bytowych i uzyskanie godziwego wynagrodzenia oraz stwarzamy możliwość na powszechniejszy dostęp do edukacji, a co za tym idzie – wyrównanie szans w rozwoju dzieci pigmejskich z dziećmi z innych grup etnicznych.