TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Artyści odprawili drogę krzyżową

Artyści odprawili drogę krzyżową

 Po raz pierwszy środowiska twórcze diecezji kaliskiej zorganizowały drogę krzyżową, a towarzyszyło jej hasło „Drogą pokoju”. Poeci i literaci odczytali rozważania, które sami przygotowali. Nabożeństwu przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl.  
- Chcemy w Wielkim Tygodniu być blisko Jezusa, który podejmuje krzyż, aby złożyć na nim samego siebie, Jezusa, który czyni to wszystko dla nas. Tak ważni jesteśmy dla Bożego Syna. Chcemy dzisiaj być blisko Jezusa, chcemy Mu towarzyszyć głęboko ufając, że Jego cierpienie i śmierć ma moc wyzwolenia, ma moc napełnienia nas pokojem. Droga krzyżowa Jezusa to droga pokoju mimo że jest tak trudna i wymagająca, bo przez tę drogę dokonuje się wyzwolenie z największej niewoli, którą jest każdy grzech – mówił bp Bryl rozpoczynając drogę krzyżową.  

Pomiędzy kolejnymi stacjami w świątyni rozbrzmiewał śpiew i muzyka w wykonaniu m.in.: Kaliskiego Chóru Nauczycielskiego, Zespołu Smyczkowego Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, Zespołu Młodzieżowego Domu Kultury, Chóru Studium Organistowskiego, Zespołu Instrumentów Dętych Drewnianych Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia.  Wśród osób, które przygotowały rozważania do stacji drogi krzyżowej byli głównie poeci m.in. Urszula Zybura, Danuta Bartosz urodzona w Kijowie, Swietlana Brieslawska z Ukrainy, Irena Czech, ks. Adam Kraska, Krzysztof Martyna. Na zakończenie bp Bryl prosił wiernych, aby modlili się o pokój. - Chcemy prosić Cię Jezu, żeby pokój, który płynie z Twojego krzyża dotknął serca wszystkich, aby zakończyła się wojna. Prosimy Cię Jezu, abyś dotknął wszystkich agresorów, aby zapanował pokój na Ukrainie. Prosimy Cię, abyś dotknął serca tych, którzy przyjechali do nas i są pełni niepokoju myśląc o swojej ojczyźnie. Chcemy prosić Cię Jezu, żeby Twój pokój zapanował w ich sercach – powiedział biskup kaliski. W drodze krzyżowej uczestniczyli kapłani: ks. prał. Adam Modliński, proboszcz katedry, ks. Adam Kraska, duszpasterz diecezjalny środowisk twórczych i diakon Patryk Ławrynowicz. Na tę okazję wydana została broszura pod redakcją Małgorzaty Judy-Mieloch zawierająca wszystkie rozważania przygotowane przez twórców, które ubogacono zdjęciami stacji drogi krzyżowej z katedry w Kaliszu. 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI 

 

Powrót do listy