Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
10 marca 2023
- Chciałbym zaprosić, aby szukać sposobów, jak innym pokazać wielkość Jana Pawła II. Bardzo zależy mi, żeby było w nas uszanowanie tej postaci i pokazywanie jej w dobrym duchu, który jednoczy - mówił bp Damian Bryl do prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej, którzy spotkali się, aby podsumować miniony rok i wyznaczyć kierunki działania na najbliższy czas. 
Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej poprzedziła Msza św. w kaplicy ośrodka Caritas Diecezji Kaliskiej „Imbir” w Kaliszu, której przewodniczył biskup kaliski Damian Bryl.

W homilii celebrans przypomniał o trzech wymiarach Wielkiego Postu, a są to: wymiar wezwania do nawrócenia i przemiany, wymiar pasyjny oraz wymiar chrzcielny. 

Stwierdził, że czas Wielkiego Postu to czas spotkania z prawdą, którą objawia Jezus, to czas czynienia naszego życia bardziej zgodnym z tym, co stało się z nami na chrzcie świętym.

Po Eucharystii odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono działania członków Akcji Katolickiej w 2022 r., a także dyskutowano nad programem na najbliższe miesiące. 

W swoim wystąpieniu bp Damian Bryl prosił członków Akcji Katolickiej, aby podjęli mądre działania związane z przekazywaniem dziedzictwa św. Jana Pawła II. 

- Chciałbym zaprosić, aby szukać sposobów, jak innym pokazać wielkość i ważność tej postaci, także tym, którzy dzisiaj próbują podważać jego autorytet. Osoba Jana Pawła wszystkich nas łączyła. Bardzo zależy mi, żeby było w nas uszanowanie tej postaci i pokazywanie jej w dobrym duchu, który jednoczy – podkreślił biskup kaliski.

Akcentował, że jedną z dróg zapraszania do uszanowania Jana Pawła II jest pokazywanie jego nauczania. - Bardzo chciałbym, żebyśmy wracali do nauczania Jana Pawła II, aby ono nas kształtowało i abyśmy razem szukali sposobów jak innym pokazać te jego treści ważne dla Kościoła, ojczyzny i całego społeczeństwa – przekonywał duchowny.

Ks. dr Sławomir Kęszka zachęcał prezesów, aby mobilizowali osoby skupione w parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej do czynnego zaangażowania się w życie wspólnoty parafialnej poprzez organizowanie różnorodnych wydarzeń. – Najważniejsze nasze cele to liturgia, modlitwa i formacja, branie odpowiedzialności za Polskę, promowanie wartości chrześcijańskich. Poprzez naszą postawę pokazujemy innym drogę do Kościoła – mówił diecezjalny asystent Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka w diecezji kaliskiej została powołana do istnienia przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę w 1995 r. W diecezji działa ponad 50 oddziałów parafialnych, do których należy ponad 500 członków. 

Do najważniejszych działań należą: Ekstremalna Droga Krzyżowa w kwietniu, coroczne spotkania modlitewne członków i ich rodzin - w maju na Pólku pod Bralinem, a w październiku w Tursku, pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę w sierpniu, konkurs recytatorski poezji religijnej dla dzieci i młodzieży, rekolekcje adwentowe, spotkania formacyjne, a przede wszystkim działania charytatywne. 

Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jest Robert Lis, a asystentem diecezjalnym Akcji Katolickiej - ks. dr Sławomir Kęszka.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI