Bp Bryl do harcerek: znieście innym dobrego ducha i nadzieję
02 maja 2024
Prawie 1000 harcerek uczestniczy w dniach od 1 do 5 maja w Wielkich Harcach Majowych, które odbywają się w Nadleśnictwie Oleśnica, w miejscowości Łazisko, w diecezji kaliskiej. - Czytajcie Słowo Boże i znajdujcie w nim światło do rozwiązywania różnych spraw - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który dzisiaj przewodniczył Mszy św.
Bp Bryl do harcerek: znieście innym dobrego ducha i nadzieję

W homilii celebrans zachęcał harcerki, aby uczyły się odkrywać, że są kochane przez Pana Jezusa. - Spróbujcie uczyć się patrzeć na swoje życie i dostrzegać znaki, jak dobry Bóg okazuje swoją miłość, jak przychodzi, jak błogosławi. Proszę, żeby dzisiaj wieczorem, ale też każdego dnia wieczorem, aby każda z was spróbowała patrząc na dzień, który minął odkryć co najmniej trzy błogosławieństwa, trzy piękne doświadczenia, w których Pan Bóg objawił, że jest blisko – powiedział bp Bryl. 

Odwołując się do czytania z dnia z Dziejów Apostolskich o Soborze Jerozolimskim dał kilka dobrych rad, jak należy rozwiązywać napięcia i konflikty, które są wpisane w życie każdej wspólnoty.

- Konflikty rozwiązuje się przede wszystkim spotykając się. Ważne jest nastawienie serca, żeby rozpoznać co jest dobre dla wspólnoty, a nie tylko przekonywać do swoich racji – wskazywał kaznodzieja.

Wymienił też dobrą rozmowę, w której ważniejsze niż mówienie jest słuchanie drugiego człowieka po to, aby razem odkryć prawdę, a także wskazał na rolę autorytetów.

Akcentował, że najważniejszą sprawą jest słuchanie Słowa Bożego. - Czytajcie Słowo Boże i znajdujcie w nim światło do rozwiązywania różnych spraw. Ważne jest, gdzie szukamy mądrości i światła, gdy stajemy wobec różnych wyborów. Słowo Boże jest dla nas najlepszym słowem – podkreślał biskup kaliski.

Zachęcał harcerki, aby wychodziły do świata, ale także pozostawały wierne wartościom i historii. - Chciałbym życzyć, żeby czas tego spotkania był dla każdej z was czasem umocnienia w wierności oraz czasem, żeby iść i dobrym duchem zarażać swoje społeczności, żeby zanieść innym dobrego ducha i nadzieję – przekonywał bp Bryl.

Wielkie Harce Majowe to wydarzenie, które odbywa się co dwa lata, jednak z powodu pandemii ostatnie harce odbyły się w 2018 r.

- Cieszymy się, że na terenie diecezji kaliskiej mamy przedstawicielki Skautów Europy z całej Polski. W tym gronie jest jeden zastęp z Kalisza, ale mamy nadzieję, że jak ziarno rzucone w glebę wydaje plony tak ten błogosławiony czas przepełniony modlitwą wyda owoce i że ten nurt katolicki bardziej zaznaczy się także w naszej diecezji. Cieszylibyśmy się, gdyby dzieci i młodzież garnęła się także do innych organizacji harcerskich, bo harcerstwo to wychowanie całościowe, czyli zdrowe ciało i dobra kondycja duchowa. Skauci Europy są wspaniałym świadectwem, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, dlatego wszystko inne też jest dobrze ustawione – powiedział KAI ks. Piotr Szkudlarek, diecezjalny duszpasterz harcerstwa.

Podczas Wielkich Harców Majowych dziewczęta będą rywalizować w różnych konkurencjach o miano najlepszego zastępu w Polsce. 

- Poprzez podejmowane działania harcerki będą rozwijały się w przyjętych pięciu celach skautingu: dbaniu o zdrowie, zmyśle praktycznym, duchowości, ćwiczeniu charakteru oraz służbie innym. Wszystkie te wymienione cele będą realizowane jako kilkudniowa gra terenowa, której fabułą będzie Powstanie Warszawskie – zaznaczyła hm Marta Borządek, rzecznik prasowy WHM.

Skauci Europy to trzecia co do wielkości organizacja harcerska w Polsce. Organizację w działaniach wyróżnia hasło „wychowanie młodych przez młodych”, co oznacza, że liderami i instruktorami są zazwyczaj osoby między 18 a 25 rokiem życia. 

- Działamy w dwóch nurtach, czyli z podziałem na drużyny damskie i męskie, przez co możemy spojrzeć bardziej indywidualnie na potrzeby naszych podopiecznych. Nasza organizacja dzieli się na trzy grupy wiekowe, które nazywamy gałęziami: gałąź żółta, czyli wilczki 9-12 lat, gałąź zielona - harcerki i harcerze 12-17 lat i gałąź czerwona - przewodniczki i wędrownicy 17+ - tłumaczyła Marta Borządek.

To wydarzenie skierowane jest do zielonej gałęzi dziewcząt. - Harcerki podzielone są na drużyny a w drużynach na zastępy, czyli 4-8 osobowe grupy, w których przebiega proces formacji skautowej na tym etapie wiekowym. Na czele każdego zastępu stoi zastępowa, która przewodzi grupie – dodała rzecznik prasowa.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI