COVID-19 - wyzwaniem dla współczesnej katechezy
31 marca 2021

Zapraszamy na konferencję online pt. "COVID-19 – wyzwaniem dla współczesnej katechezy", którą wygłosi dr Joanna Staniś-Rzepka, wykładowczyni na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, katechetka, doradczyni metodyczna nauczania religii przy referacie katechetycznym Kurii Archidiecezjalnej w Poznaniu. 
W konferencji będzie poruszony temat zdalnego nauczania, a także rola nauczyciela religii w świetle przeprowadzonych badań naukowych.

Termin 15 kwietnia 2021 r., godz. 19.00
Zapisy zamknięto.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.