Dar Odpustu dla Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie
02 grudnia 2023

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Prot. nr 03145/2023-1137/23/I

DEKRET

Penitencjaria Apostolska dla pomnożenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, mocą władzy udzielonej jej w sposób specjalny przez Jego Świątobliwość, Ojca w Chrystusie i Pana naszego, 
z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, przychyliwszy się do niedawno wniesionych próśb Najdostojniejszego ks. Damiana Bryla, Biskupa Kaliskiego, z okazji osiemsetnej rocznicy powstania pierwszego żłóbka, który w roku 1223 w Greccio zbudował po raz pierwszy Święty Franciszek z Asyżu, z niebiańskiego skarbca Kościoła, od dnia 3 grudnia 2023 aż do dnia 7 stycznia 2024, chętnie udziela Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego) wiernym, szczerze skruszonym i poruszonym nadprzyrodzoną miłością, jeśli nawiedzą Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny przy żłóbku w Kobylinie, w tejże diecezji, pielgrzymując grupowo lub indywidualnie i będą pobożnie uczestniczyć w jubileuszowych obchodach lub przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozmyślaniom i zakończą je Modlitwą Pańską, wyznaniem Wiary oraz wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Franciszka z Asyżu. Wierni mogą ofiarować ów odpust na sposób wstawienniczy za zmarłych pozostających w Czyśćcu.

Starsi, chorzy oraz ci, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, również mogą uzyskać Odpust zupełny, o ile będą łączyć się duchowo z odprawianymi nabożeństwami, a swoje modlitwy, cierpienia i trudy życia ofiarują miłosiernemu Bogu, wyzbywając się przy tym przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i wzbudzając intencję wypełnienia trzech zwyczajowych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

Aby zaś przystęp do Łaski Bożej, której można dostąpić przez pośrednictwo władzy kluczy Kościoła, był ze względów duszpasterskich łatwiejszy, Penitencjaria usilnie prosi, ażeby Rektor Sanktuarium i kapłani wyznaczeni zgodnie z potrzebami do słuchania Spowiedzi św., chętnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu Pokuty.

Dekret pozostaje ważny przez wyżej wskazany czas. Bez względu na wszystkie przeciwstawne postanowienia.

 

Dane w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 15 listopada, Roku 2023 od Wcielenia Pańskiego.

Mauro kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens