Diecezja Kaliska pomaga uchodźcom
10 marca 2022
Caritas Diecezji Kaliskiej w związku z trwającą wojną na Ukrainie i napływem uchodźców podejmuje w ostatnim czasie nastepujące działania:
Organizowanie pomocy w zakwaterowaniu oraz znalezieniu mieszkań.
Został zakupiony komputer dla dzieci uchodźców.
Zajęcia z języka polskiego dla dzieci będą odbywają się codziennie w świetlicy Samarytanin od g. 14.00.
Każdego dnia przybywają nowi uchodźcy.
Ciągle zbierana jest żywność, rzeczy i ubrania.
Zakup leków - 5000 zł.
Pomoc w zorganizowaniu opieki medycznej (uchodźcy zawożeni są do lekarzy).
Napływa pomoc z poszczególnych gmin: Żelazków, Lisków, Gołuchów, Kuchary, Opatówek, Godziesze Wielkie, Skalmierzyce, Przedborów, Domaniew, Dobieszczyzna, Ostrów Wielkopolski, Słupia pod Kępnem.
Wsparcie na drodze urzędowej w skorzystaniu z programu pomocy finansowej UNHCR.
Akcja ,,Paczka dla Ukrainy’’.
Diecezja Kaliska pomaga uchodźcom

Caritas Diecezji Kaliskiej w związku z trwającą wojną na Ukrainie i napływem uchodźców podejmuje w ostatnim czasie nastepujące działania:

  • Organizowanie pomocy w zakwaterowaniu oraz znalezieniu mieszkań.
  • Został zakupiony komputer dla dzieci uchodźców.
  • Zajęcia z języka polskiego dla dzieci będą odbywają się codziennie w świetlicy Samarytanin od g. 14.00.
  • Każdego dnia przybywają nowi uchodźcy.
  • Ciągle zbierana jest żywność, rzeczy i ubrania.
  • Zakup leków - 5000 zł.
  • Pomoc w zorganizowaniu opieki medycznej (uchodźcy zawożeni są do lekarzy).
  • Napływa pomoc z poszczególnych gmin: Żelazków, Lisków, Gołuchów, Kuchary, Opatówek, Godziesze Wielkie, Skalmierzyce, Przedborów, Domaniew, Dobieszczyzna, Ostrów Wielkopolski, Słupia pod Kępnem.
  • Wsparcie na drodze urzędowej w skorzystaniu z programu pomocy finansowej UNHCR.
  • Akcja ,,Paczka dla Ukrainy’’.

Do pomocy włączają się również następujące parafie:

W parafii Lipe – na salkach parafialnych przebywa 10 uchodźców z Ukrainy ( 4 kobiety, 6 dzieci). We współpracy z Gminą Blizanów Stowarzyszenie „Przyjaciół parafii Lipe" otrzyma na pomoc uchodźcom budynek po byłej szkole w Lipe, w którym przewidziane jest do 20 miejsc dla kolejnych uchodźców z Ukrainy.

Parafia Lutogniew zakupiła leki i środki medyczne za 1200 zł., które zostały przekazane do miejsca zbiórki w Bazylice krotoszyńskiej. Wysłanych zostało 20 paczek z akcji Caritas Paczka dla Ukrainy 
(20 x 300zł daje 6000 zł.)

W parafii Lututów odbyły się zbiórki rzeczy dla potrzebujących m.in. koce, pościel, środki opatrunkowe, chemia gospodarcza, żywność jeden z transportów pojechał w pierwszych dniach wojny do Jaworowa na Ukrainie drugi przekazano do Caritasu. Od 19 marca na plebani mieszkają dwie ukraińskie rodziny 7 osób matki z dziećmi.

Parafia Chrystusa Króla w Jarocinie przyjęła do mieszkania na probostwie rodzinę uchodźców z Ukrainy: dwie kobiety i 3 dzieci.

W ramach pomocy dla Ukrainy w Parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp. z inicjatywy duszpasterzy parafii i dyrekcji Szkół Podstawowych  nr 4. i nr 9. w bibliotece parafialnej od 1 kwietnia odbywać się będą bezpłatne lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez polonistów z wyżej wymienionych szkół. Zajęcia odbywać się będą we wtorki - w godz. 16.00 - 17.00, czwartki  - w godz. 15.30. - 16.30 i soboty w godz. 09.00 -10.00. Inicjatywa została przekazana do Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego i Domu Polsko - Ukraińskiego. 

Parafia św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie wraz z parafią św. Stanisława z Kobylina zorganizowały zbiórkę rzeczy dla parafii Kostopol, gdzie pracuje Ks. Andrzej Parusiński, który pochodzi z Wieruszowa, z naszej Diecezji. Zebrane rzeczy zostaną przekazane 23 marca br. przy granicy polsko - ukraińskiej.