Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę A.D. 2021
10 września 2020

    Uprzejmie informujemy, że Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, której organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, odbędzie się w piątek 5 marca 2021 roku.
    Przewielebnych Księży Proboszczów prosimy o przekazanie tej wiadomości dyrekcjom szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie ich parafii oraz katechetom i katechetkom uczącym w tych placówkach oświatowych. 
    Szanownych Katechetów i Szanowne Katechetki prosimy o zorganizowanie w porozumieniu z dyrekcjami szkół i proboszczami pielgrzymki młodzieży maturalnej w wyznaczonym terminie.

 

Program pielgrzymki

godz. 11.00       Sala o. A. Kordeckiego – spotkanie z zaproszonym gościem
godz. 12.00      czas wolny: obiad, spowiedź św., modlitwa indywidualna, zwiedzanie Sanktuarium Jasnogórskiego
godz. 13.30      Wały Jasnogórskie – Droga Krzyżowa
godz. 14.30      Bazylika Jasnogórska – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa
godz. 15.30      zakończenie pielgrzymki

 

/-/ ks. Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

/-/ ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

 

Kalisz, dnia 10 września 2020 r.
L. dz. 1683/2020