Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę A.D. 2022
09 listopada 2021

Uprzejmie informujemy, że Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, której organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, odbędzie się w piątek 18 marca 2022 roku.

Przewielebnych Księży Proboszczów prosimy o przekazanie tej wiadomości dyrekcjom szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie ich parafii oraz katechetom i katechetkom uczącym w tych placówkach oświatowych. 
Szanownych Katechetów i Szanowne Katechetki prosimy o zorganizowanie w porozumieniu z dyrekcjami szkół i proboszczami pielgrzymki młodzieży maturalnej w wyznaczonym terminie.

 

Program pielgrzymki
godz. 11.00       Sala o. A. Kordeckiego – konferencja ks. Pawła Nowackiego, diecezjalnego duszpasterza akademickiego
godz. 12.00      czas wolny: obiad, spowiedź św., modlitwa indywidualna, zwiedzanie Sanktuarium Jasnogórskiego
godz. 13.30      Wały Jasnogórskie – Droga Krzyżowa
godz. 14.30      Bazylika Jasnogórska – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa
godz. 15.30      zakończenie pielgrzymki

 

/-/ ks. Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 

/-/ ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

 

Kalisz, dnia 9 listopada 2021 r.
L. dz. 2422/2021