Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę A.D. 2023
15 września 2022

Uprzejmie informujemy, że Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę, której organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, odbędzie się w piątek 10 marca 2023 roku

Przewielebnych Księży Proboszczów prosimy o przekazanie tej wiadomości dyrekcjom szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie ich parafii oraz katechetom i katechetkom uczącym w tych placówkach oświatowych.  
Szanownych Katechetów i Szanowne Katechetki prosimy o zorganizowanie w porozumieniu z dyrekcjami szkół i proboszczami pielgrzymki młodzieży maturalnej w wyznaczonym terminie. 

Program pielgrzymki 
godz. 11.00       Sala o. A. Kordeckiego – konferencja ks. Pawła Nowackiego, diecezjalnego duszpasterza akademickiego 
godz. 12.00      czas wolny: obiad, spowiedź św., modlitwa indywidualna, zwiedzanie Sanktuarium Jasnogórskiego 
godz. 13.30      Wały Jasnogórskie – Droga Krzyżowa 
godz. 14.30      Bazylika Jasnogórska – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa 
godz. 15.30      zakończenie pielgrzymki 
 


/-/ ks. Jarosław Powąska 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego 

/-/ ks. Marcin Papuziński 
Kanclerz Kurii 

Kalisz, dnia 14 września 2022 r. 
L. dz. 1936/2022