TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Diecezjalne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skalmierzyckiej w Skalmierzycach

W uroczystość Wniebowzięcia NMP ks. abp Grzegorz Ryś, administrator apostolski diecezji kaliskiej podniósł sanktuarium NMP Skalmierzyckiej do rangi diecezjalnego.

 

DEKRET 
Diecezjalne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skalmierzyckiej w Skalmierzycach 

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach jest miejscem szczególnej czci Bożej Rodzicielki. Tutaj bowiem znajduje się „z dawna łaskami słynący” obraz Najświętszej Maryi Panny, której kult szerzył się w kościele skalmierzyckim już od końca XV wieku. Liczne świadectwa otrzymanych łask i cudów za wstawiennictwem Matki Bożej Skalmierzyckiej, sprawiły, że miejscowa świątynia stała się celem pielgrzymek, podczas których pątnicy zwierzali swe życie i troski Matce Chrystusa i Kościoła. Potwierdzeniem tego są wota pozostawione przez pątników jako wyraz wdzięczności za otrzymane łaski, w tym wotum króla Władysława IV. Najdonioślejszym wydarzeniem w historii kultu maryjnego w Skalmierzycach była koronacja obrazu Najświętszej Maryi Panny, której dokonał 4 września 1966 roku, w obecności licznie zebranych wiernych, Czcigodny Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Matki Boża Skalmierzycka nieprzerwanie do dnia dzisiejszego odbiera od wiernych na tym miejscu cześć i jest wzywana jako szczególna pomoc w trudach życia codziennego. Przybywający pielgrzymi, zawierzając siebie Matce Syna Bożego i oddając się w Jej opiekę, odnawiają w tym miejscu swe życie w łasce Bożej, aby jak Maryja nieść Jezusa Chrystusa do swych domów i rodzin. Świadectwa wskazują, że jest to miejsce żywego kultu, a modlitwy tutaj zanoszone przez wstawiennictwo Matki Bożej, zostają wysłuchane przez Boga Trójjedynego.

Biorąc pod uwagę stan wyżej przedstawiony, na prośbę ks. kanonika Sławomira Nowaka, proboszcza i wiernych parafii, niniejszym na mocy kan. 1230 KPK, nadaję kościołowi parafialnemu pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach tytuł Diecezjalnego Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skalmierzyckiej.

Kustoszem Sanktuarium jest każdorazowy proboszcz parafii, na którym spoczywają zadania, jakie dla sanktuariów określa Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej. Zgodnie z kan. 1232 KPK pierwszym zadaniem kustosza jest przygotowanie statutów sanktuarium, które należy przedstawić do zatwierdzenia Biskupowi Diecezjalnemu.

 

+ Grzegorz Ryś
Administrator Apostolski
Diecezji Kaliskiej

 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 15 sierpnia 2020 roku
L.dz. Adm. Ap.-32/2020

Powrót do listy