TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Dzieci ze świetlicy „Nazaret” wystawiły jasełka

Dzieci ze świetlicy „Nazaret” wystawiły jasełka

Dzieci ze świetlicy „Nazaret” wystawiły jasełka

Dzieci uczęszczające do świetlicy socjoterapeutycznej „Nazaret” w Kaliszu prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu wystawiły jasełka. Przedstawienie obejrzał biskup kaliski Damian Bryl, który pogratulował dzieciom występu.

W noworocznym spotkaniu uczestniczyły także siostry nazaretanki: s. Angela Marie Mazzeo, przełożona generalna z Rzymu, s. Esperanza, asystentka z Rady Generalnej w Rzymie, s. Amanda, przełożona domu zakonnego w Kaliszu.

Do świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez siostry nazaretanki uczęszcza ok. 50 dzieci z Kalisza. – Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 14.00 do 18.00 i rozpoczynają zimnym posiłkiem. Potem dzieci odrabiają lekcje, następnie jest wspólna modlitwa, a po niej gorący posiłek i czas na zabawy – tłumaczy s. Renata, kierownik świetlicy socjoterapeutycznej.

Siostra zakonna dodaje, że s. Amanda, która jest polonistką pomaga dzieciom w odrabianiu lekcji i przygotowuje uczniów klas siódmych i ósmych do egzaminu z języka polskiego.

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu od początku swego, czyli od 1875 r. swą działalność apostolską skoncentrowało na rodzinie, na trosce o jej moralny i duchowy rozwój. Przejawem tego była i jest praca wśród dzieci i młodzieży.

W kaliskim środowisku siostry nazaretanki pojawiły się już w 1918 r.rozpoczynając od razu działalność oświatową otwierając gimnazjum żeńskie o profilu humanistycznym. Od tego momentu nazaretanki i ich szkoły wpisały się w historię Kalisza rozszerzając swoje oddziaływania wychowawcze.

Nazaretanki oprócz publicznego przedszkola oraz szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum prowadzą także świetlicę socjoterapeutyczną przeznaczoną dla dzieci potrzebujących najbardziej pomocy.

Świetlica ta powstała w 1994 r. jako odpowiedź na aktualne potrzeby Kościoła oraz ze względu na ówczesną sytuację społeczną (masowe bezrobocie, pogarszanie się warunków materialnych znacznej części ludności naszego miasta). Na początku swego istnienia świetlica mieściła się w salce domu katechetycznego parafii Świętej Rodziny na Rogatce i podlegała Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W styczniu 2005 r. świetlica została przeniesiona do nowego budynku.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

Powrót do listy