Dzień Świętości Życia
05 grudnia 2021
Dzień Świętości Życia

- Chcemy modlić się przywołując św. Józefa, aby wspierał wszystkich rodziców, wychowawców, by umieli mądrze towarzyszyć każdemu życiu, by mogło dobrze się rozwijać – mówił biskup kaliski Damian Bryl w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z okazji Diecezjalnego Dnia Świętości Życia.

Do Kalisza przyjechały osoby zaangażowane w promowanie świętości życia i rodziny, przedstawiciele doradców życia rodzinnego i parafialnych zespołów Pro-familia. Spotkanie rozpoczęła konferencja nt. „Świętość i godność ludzkiego życia”, którą wygłosił ks. kan. Bogumił Kempa, wikariusz sądowy. Duchowny podkreślał, że troska o nienarodzonych musi iść w parze z troską o tych, którzy się narodzili. – Inaczej walka o ludzkie życie dzieci poczętych będzie hipokryzją. Będzie hipokryzją, jeśli nie zawalczymy o ich godność także wtedy, gdy są przez innych wykorzystywane i krzywdzone. Małoletni nie są towarem, nie są przedmiotami, których można użyć, by zaspokoić egoistyczne potrzeby, często wynikające z niedojrzałej osobowości – powiedział ks. Kempa. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski, który w homilii prosił wiernych, aby troszczyli się o życie każdego człowieka. - Dzisiaj, gdy modlimy się w naszej diecezji o świętość życia bardzo chciałbym modlić się z wami o to, żebyśmy umieli troszczyć się o życie, nie tylko je bronić, ale mądrze towarzyszyć życiu – zaznaczył kaznodzieja. Podkreślał, że czas pandemii bardzo mocno pokazał, jak wielką wartością jest życie. - Tylu chorych wokół nas, tylu umarło w ostatnim czasie, to bardzo nam pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie, ale też myślę, że wszyscy na nowo odświeżyliśmy sobie wartość i godność każdego ludzkiego życia. Odkrywamy tę godność, ale jednocześnie czujemy się poruszeni do tego, żebyśmy zatroszczyli się o życie – akcentował celebrans. 

Wskazywał, że ważne jest zapewnienie każdemu człowiekowi opieki i pomocy, jakiej potrzebuje. – Chciałbym modląc się, aby każde życie na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach było szanowane, żebyśmy też prosili Pana Boga o Jego światło, byśmy umieli zatroszczyć się o każde życie. Każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny i potrzebuje konkretnej pomocy, konkretnego towarzyszenia – stwierdził hierarcha. Odwołał się do przemówienia Franciszka o kulturze troskliwości wskazując na cztery zasady wymienione przez papieża: troskliwość jako promowanie godności i praw osoby, troskliwość o dobro wspólne, troskliwość poprzez solidarność, troskliwość i ochrona stworzenia.

-„Kultura troskliwości to zaangażowanie wspólne, solidarne i uczestniczące na rzecz ochrony i promowania godności i dobra wszystkich, jako gotowość do zainteresowania się, do zwracania uwagi, do współczucia, do pojednania i uzdrowienia, do wzajemnego szacunku i wzajemnej akceptacji, jest uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju” – cytował biskup kaliski. Dziękował doradcom życia rodzinnego za ich posługę na rzecz życia i rodziny. -  Chcemy dzisiaj prosić św. Józefa, aby pomógł nam szanować życie, widzieć godność każdego życia, ale także mądrze troszczyć się o życie. Chcemy modlić się przywołując św. Józefa, aby wspierał wszystkich rodziców, wychowawców, by umieli mądrze towarzyszyć każdemu życiu, by mogło się rozwijać – mówił bp Bryl.

Po komunii św. w Kaplicy Cudownego Obrazu św. Józefa bp Damian Bryl zawierzył św. Józefowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz poczęte życie. Biskup kaliski Damian Bryl wręczył dyplomy 14 osobom, które ukończyły Studium Życia Rodzinnego.

- Ze względu na pandemię zajęcia odbywały się przez 1,5 roku w trybie zdalnym. Główna tematyka została ujęta w blokach tematycznych. Dotyczyły one m.in. nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, wybranych zagadnień z psychologii oraz socjologii małżeństwa i rodziny, z zakresu prawa rodzinnego nieletnich, z seksuologii i etyki życia rodzinnego, z płodności metod naturalnych. Omówiono także metody i formy pracy w parafialnych poradniach rodzinnych – tłumaczy Jolanta Siwak, doradczyni diecezjalna życia rodzinnego.

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI