Odwołano finał OTK 2020
24 marca 2020

W obliczu sytuacji epidemicznej w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o odwołaniu finałów olimpiad i turniejów. W związku z tym przewidziany na 16-18.04.2020 r. III etap Olimpiady Teologii Katolickiej nie odbędzie się w tym terminie

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej prowadzi rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej nad przesunięciem terminu finału na czas po wakacjach (tę decyzję może podjąć tylko Ministerstwo). 

Wszystkie osoby, które zakwalifikowały się do III etapu otrzymują tytuł finalisty. 

Nowy termin finału OTK 2020 zostanie podany do publicznej wiadomości oraz zakomunikowany finalistom z naszej diecezji.

ks. dr Jarosław Powąska
Dyrektor Wydziału Katechetycznego