Homoseksualizm Popularne wyobrażenia i realia - szkolenie
20 września 2021
Homoseksualizm Popularne wyobrażenia i realia - szkolenie

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kaliszu zaprasza katechetów zasadniczo z diecezji kaliskiej na szkolenie przygotowane przez Fundację edukacji zdrowotnej i psychoterapii pt. Homoseksualizm. Popularne wyobrażenia i realia.

Szkolenie obejmuje 5 modułów w tym 4 wykłady online po 2 godziny zegarowe, których celem jest zapoznanie z aktualnym stanem wiedzy na temat homoseksualizmu z psychologicznego punktu widzenia oraz 4-godzinny warsztat stacjonarny pomagający wypracować podejście do nastoletnich osób deklarujących się jako nieheteroseksualne; w sumie 12 godz.
Fundacja wystawia uczestnikom certyfikat uczestnictwa.

Terminy: 4, 11, 18, 25 października br. wykłady online od godz. 19.00 oraz 29 października br., godz. 16.00-20.00 warsztat stacjonarny (Kuria Diecezjalna w Kaliszu ul. Widok 80-82)

Zapisy i koszt:
1. wypełnij formularz
2. otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem konta, na który przelejesz 60 zł.

Po dokonaniu wpłaty uczestnik otrzyma instrukcję logowania do platformy, na której będzie realizowane szkolenie.

Liczba miejsc ograniczona: 60 osób, decyduje kolejność wpłat na konto
Zapisy do 30 września 2021 r.

Wykłady online i warsztat stacjonarny stanowią całość i nie można ich rozdzielić.

 

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
1. Co nauka mówi o homoseksualizmie (wrodzony czy nabyty, niezmienny czy podlegający zmianom, różniący się od heteroseksualizmu wyłącznie kierunkiem popędu seksualnego),
2. Młodzież a homoseksualizm (pociąg seksualny do własnej płci, homoseksualizm a bycie gejem - czy to jedno i to samo?, czy nastolatek powinien dokonywać coming-outu, motywacje nastolatków do dokonywania coming-outu, konsekwencje coming-outu dla nastolatka),
3. Homoseksualizm kobiecy (czym różni się od męskiego, dynamika homoseksualizmu kobiecego),
4. Pomoc dla osoby homoseksualnej przeżywającej problemy (psychoterapia skoncentrowana na problemie (nie związanym ze strefą seksualną), psychoterapia afirmatywna, psychoterapia seksoholizmu, psychoterapia reparatywna, grupy wsparcia, pomoc duchowa) 

W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów video oraz pdf z konfernencji: 
dr Josepha Nicolosiego 2011 (terapia reparatywna męskiego homoseksualizmu) 
dr Philipa Suttona 2012 (podejście duszpastyerskie do osób homoseksualnych) 
dr Janelle Hallman 2014 (specyfika homoseksualizmu kobiecego). 
 

prowadzący: Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka kilkunastu poradników psychologicznych i wychowawczych, redaktor portalu dla młodzieży PYTAM.EDU.PL ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców zwiększającego ich kompetencje wychowawcze z uwzględnieniem specyfiki nowych mediów i wysokich technologii, RODZICE.CO, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl Współtwórca merytoryki portalu e-learnignowego w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego dzieci prewencja.edu.pl