II niedziela Wielkiego Postu "Ad Gentes" - wsparcie dla polskich misjonarzy
26 lutego 2021
II niedziela Wielkiego Postu

II niedziela Wielkiego Postu jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym dniu wspomagamy polskich misjonarzy, którzy na całym świecie głoszą Ewangelię i budują Kościół. Otaczamy naszą modlitwą misyjne dzieło Kościoła, prosząc Pana o światło i moce Ducha Świętego dla kapłanów, osób konsekrowanych i misjonarzy świeckich. Nasze wsparcie modlitewne i ofiary tworzą Dzieło Pomocy „Ad Gentes" przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

W niedzielę 28 lutego br. po wszystkich Mszach świętych przed kościołami będzie przeprowadzana zbiórka ofiar na ten cel.