Imię biskupa w Modlitwie Eucharystycznej po ogłoszeniu nominacji nowego biskupa diecezjalnego
25 stycznia 2021

Zgodnie z Dekretem "De nomine episcopi in prece eucharistica proferendo" z dnia 9 października 1972 r. ówczesnej Świętej Kongregacji ds. Kultu Bożego, a także z oficjalnym komentarzem w biuletynie "Notitiae" 1972 (s. 349nn), do momentu kanonicznego objęcia diecezji przez nowego biskupa kaliskiego Damiana Bryla w Modlitwie Eucharystycznej wymienia się imię administratora apostolskiego abp. Grzegorza Rysia.

Ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii