Inauguracja Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.
06 kwietnia 2024
- Ta Kaplica Wieczystej Adoracji jest ważnym duchowym centrum całego miasta i promieniuje na całą naszą diecezję - mówił bp Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim na rozpoczęcie obchodów 30-lecia powstania parafii. Biskup kaliski poświęcił odnowioną Kaplicę Wieczystej Adoracji, w której od dwóch lat Najświętszy Sakrament adorowany jest 24 godziny na dobę.
Inauguracja Kaplicy Wieczystej Adoracji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.

Witając biskupa, kapłanów i wiernych ks. prał. Andrzej Szudra wskazał, że w parafii powołano Fundację Miłosierdzie Boże im. św. s. Faustyny, aby pozyskać środki na przebudowę Kaplicy Wieczystej Adoracji i budowę pomnika św. s. Faustyny przed sanktuarium jako wyraz wdzięczności za 30 lat wspólnoty parafialnej. - Od dziś Jezus będzie wystawiony w przepięknej monstrancji, która nawiązuje do Świętej Rodziny z Nazaretu, tak bliskiej nam i naszej diecezji – powiedział proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim.

W homilii biskup kaliski podkreślał, że Jezus zaprasza człowieka do tego, aby był blisko Niego. - Ta kaplica i obecność w niej Jezusa jest zaproszeniem do bycia razem. Dobry Bóg, Pan nasz Jezus Chrystus chce być z nami. Nie stójmy z boku, nie obserwujmy, ale chciejmy być uczestnikami. Podejmijmy to zaproszenie. Bądźmy blisko Jezusa i nacieszmy się tą bliskością – przekonywał celebrans.

Podziękował osobom, które włączyły się w dzieło adoracji Pana Jezusa trwającej całą dobę. - Dziękuję tym, którzy tutaj modlą się w dzień i w nocy. To jest wielka sprawa. Ufam, że to jest coś ważnego dla was, dlatego tu jesteście, ale chcę powiedzieć, że to jest ważne dla nas wszystkich, bo ta kaplica jest ważnym duchowym centrum całego miasta, a nie tylko parafii Ta kaplica promieniuje na całą naszą diecezję. Bardzo proszę niech to uwielbienie trwa dalej i niech tych, którzy tu będą modlić się będzie jak najwięcej – zaznaczył kaznodzieja.

Wskazywał, że bliskość Pana Jezusa powoduje przemianę serca. - Chciałbym razem z wami modlić się, żeby doświadczenie bliskości Jezusa w tej kaplicy zmieniało nas, czyniło bardziej odważnymi, aby innym o Jezusie powiedzieć. Bądźmy świadkami Jezusa, który umarł i zmartwychwstał. Bądźmy świadkami w tych wszystkich miejscach, w których żyjemy na co dzień. Zanieśmy innym nadzieję, bo przecież prawda o zmartwychwstaniu to jest źródło naszej nadziei, że nie śmierć, nie grzech, nie nieprawość królują, ale Jezus – zaakcentował bp Bryl.

Po Mszy św. biskup kaliski odmówił Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i zaniósł Najświętszy Sakrament do Kaplicy Wieczystej Adoracji.

Podczas uroczystości bp Damian Bryl osobom zaangażowanym w życie parafii wręczył Pierścienie Świętego Józefa. Otrzymali je: Agnieszka Przybyło, Agnieszka i Przemysław Hasek, Beata i Leszek Nowak, Regina Manikowska, Maria i Tadeusz Bąk, Alina i Andrzej Maj wraz z synem Adamem, Krystyna i Krzysztof Marciniak, Renata i Mirosław Sucheccy, Jolanta i Józef Szeląg, Krystyna i Zenon Wieczorek, Iwona i Jerzy Glapa, Ewa i Jarosław Szyszka wraz z synem Remigiuszem, Anna Wróblewska.

Ks. kan. Bogumił Kempa, oficjał Sądu Biskupiego w Kaliszu poinformował, że wraz z nową monstrancją, która jest pięknym darem dla Jezusa, parafia otrzymała certyfikat „Gwiazda na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju”. - Jesteśmy 75 Gwiazdą, czyli 75 Kaplicą Wieczystej Adoracji na świecie. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim zostało włączone do Międzynarodowego Apostolstwa Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie realizowanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Królowej Pokoju – mówił ks. Kempa.

Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim została wydzielona z parafii NMP Królowej Polski. Jej pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Szudra, któremu ówczesny biskup kaliski zlecił zadanie budowy kościoła parafialnego oraz tworzenie ośrodka duszpasterskiego.

25 września 1994 r. bp Stanisław Napierała poświęcił kaplicę i erygował parafię Miłosierdzia Bożego. Budowę kościoła rozpoczęto 2 kwietnia 2005 r., czyli w dniu śmierci Jana Pawła II. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele odprawiono 19 września 2009 r. Tego dnia bp Stanisław Napierała wmurował kamień węgielny pod budującą się świątynię. Była to cegła z grobu św. siostry Faustyny Kowalskiej, którą poświęcił Jan Paweł II w Rzymie 21 marca 2001 r. 

27 maja 2012 r. pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała poświęcił nową świątynię, konsekrował ołtarz i ogłosił kościół Ostrowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a 25 września 2019 r. biskup kaliski Edward Janiak konsekrował świątynię.

13 czerwca 2021 r. miała miejsce inauguracja Kaplicy Wieczystej Adoracji. 

Ewa Kotowska-Rasiak/KAI