Instrukcja przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Diecezji Kaliskiej
15 lipca 2022