Jak rozmawiać z młodzieżą o współczesnych sporach kulturowych? - szkolenie
17 lutego 2022

Wydział Katechetyczny oraz Stowarzyszenie Pedagogów "Natan" zapraszają na szkolenie online nt. Jak rozmawiać z młodzieżą o współczesnych sporach kulturowych?

Opis Wychowanie dzieci i młodzieży coraz częściej musi uwzględniać kontekst ostrych sporów ideowych, które toczą się w przestrzeni publicznej. Spory te mają wpływ na rozumienie ideałów wychowawczych oraz coraz silniej i w szerszym zakresie docierają do młodzieży. Tematem tych sporów jest tolerancja, rodzina, płeć, seksualność. Celem szkolenia jest zaproponowanie takiego modelu metodyki poruszania wspomnianej tematyki, w którym kluczowe znaczenie mają takie elementy jak: prezentacja spornych stanowisk, źródłowo udokumentowane fakty, stawianie pytań i samodzielna analiza koncepcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Chodzi o to, aby nauczyciel dostarczył materiały źródłowe i stawiał pytania, a młodzież rozwijała zdolność samodzielnego i krytycznego analizowania różnych koncepcji. Podczas szkolenia uczestnicy poznają kilka scenariuszów przygotowanych zgodnie z tym modelem metodycznym.   

Szkolenie obejmuje 2 wykłady online po 2 godziny zegarowe.
Terminy: 3 i 10 marca 2022 r., godz. 19.30 
Zapisy i koszt:
1. wypełnij formularz 
2. przelej na niżej podane konto 40 zł.  
W przeddzień szkolenia otrzymasz instrukcję logowania na platformie internetowej.  

Zapisy do 1 marca 2022 r. 

Dane do przelewu 
Nr konta 30 1020 2212 0000 5102 0441 2458 
Właściciel: Diecezja Kaliska, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz 
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika szkolenie o sporach kulturowych