51. Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu
05 grudnia 2020
51. Sympozjum Józefologiczne w Kaliszu

Program

10:00 –  Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu

Otwarcie sesji: Ks. dr Andrzej Latoń, Prezes Polskiego Studium Józefologicznego.

10:10 - Ks. dr Marcin Wiśniewski, 150 rocznica ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła Powszechnego.

10:30 – S. dr Natalia Musidlak ZSNM, Autorytet św. Józefa w procesie wychowania współczesnej młodzieży.

11:00 – O. dr hab. Marian Zawada OCD, Antropologiczne i teologiczne podstawy duchowości serca św. Józefa

11:30 – Prof. UKSW dr hab. Maria Ryś, dr Paweł Kwas (dwugłos) Święty Józef patronem relacji z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą.

12:00 – Eucharystia. Przewodniczenie i homilia: Ks. Bp Łukasz Buzun

Transmisja online: www.domjozefa.tv