Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich w Katedrze Kaliskiej. Świętowanie jubileuszu to czas zatrzymania, zadumy i modlitwy - mówił biskup kaliski Damian Bryl do kapłanów przeżywających jubileusz 25-lecia święceń.
20 maja 2021
Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich w Katedrze Kaliskiej. Świętowanie jubileuszu to czas zatrzymania, zadumy i modlitwy - mówił biskup kaliski Damian Bryl  do kapłanów przeżywających jubileusz 25-lecia święceń.

Świętowanie jubileuszu to czas zatrzymania, zadumy i modlitwy - mówił biskup kaliski Damian Bryl do kapłanów przeżywających jubileusz 25-lecia święceń. Msza św. dziękczynna dar życia i powołania kapłanów była sprawowana w katedrze kaliskiej pw. św. Mikołaja.

Wraz z biskupem kaliskim Damianem Brylem modlili się: bp Łukasz Buzun, bp senior Stanisław Napierała, ks. kan. Marcin Papuziński, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu, ks. kan. Paweł Guździoł, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich oraz ks. prał. Adam Modlińsk, proboszcz kaliskiej katedry.

Do grona srebrnych jubilatów w diecezji kaliskiej należą: bp Łukasz Buzun, ks. kan. Jacek Bochniak, ks. kan. Karol Galewski, ks. Mariusz Giwerski, ks. kan Sławomir Kosiński, ks. kan. Ryszard Krakowski, ks. Rafał Kryś, ks. Józef Lipiński, ks. Krzysztof Matuszewski, ks. kan. Rafał Mielcarek, ks. kan. Jacek Piekielny, ks. Mariusz Roszewski, ks. kan. Leszek Szcześniak.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia dostępna jest na stronie Diecezjalnego Radia Rodzina